Сектор міжнародного поліцейського співробітництва

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

Начальник

Кузнецов Максим Олександрович майор поліції

(0552) 45-90-87

 • Загальні положення

  Сектор міжнародного поліцейського співробітництва є структурним підрозділом апарату ГУНП в Херсонській області, який забезпечує організацію взаємодії органів правопорядку та інших органів державної влади в Херсонській області з Національним центральним бюро Інтерполу та Національним контактним пунктом Європолу в Україні, з метою надання допомоги у проведенні за кордоном оперативно-розшукових та інших заходів у справах про транснаціональні злочини загальнокримінальної та економічної спрямованості, а також з інших питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу, міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.

 • Завдання підрозділу

  Організовує та забезпечує через НЦБ Інтерполу в Україні міжнародне співробітництво правоохоронних органів та інших органів державної влади в Херсонській області каналами Інтерполу та Європолу.

  Організовує та координує виконання запитів уповноважених органів іноземних держав про проведення перевірок, оперативно-розшукових та інших заходів на території Херсонської області, а також інформує НЦБ Інтерполу в Україні про результати їх виконання.

  Надсилає до НЦБ Інтерполу в Україні звернення правоохоронних органів Херсонської області про проведення перевірок, оперативно-розшукових та інших заходів на території інших країн, а також інформує ініціаторів звернення про результати їх виконання.

  Організовує за запитами правоохоронних органів Херсонської області підготовку та направлення до НЦБ Інтерполу в Україні матеріалів щодо міжнародного розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) та засуджених осіб, які переховуються від органів досудового слідства, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, а також осіб, зниклих безвісти та інших осіб, у випадках, визначених законом.

  Організовує та координує на території Херсонської області розшук осіб, які переховуються від правоохоронних органів іноземних держав, а також осіб, що пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом.

 • Функції підрозділу

  Забезпечує через НЦБ Інтерполу в Україні обмін інформацією між органами державної влади в Херсонській області та уповноваженими органами іноземних держав, а також з Генеральним секретаріатом Інтерполу щодо ідентифікації невідомих осіб та невпізнаних трупів.

  Використовує інформаційні системи та банки даних Генерального секретаріату Інтерполу, Європолу, організовує та забезпечує надання в установленому порядку доступу до такої інформації уповноваженим органам державної влади Херсонської області.

   

 • Нормативно-правові основи діяльності підрозділу:

  Конституція України від 28.06.1996;

  Статут МОКП – Інтерпол, від 13.06.1956;

  Закон України «Про Національну поліцію» №580-VIII від 02.07.2015;

  Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом МВС, СБУ, ДМС, Генпрокуратури, Держприкордону, ДПА від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2;

  Наказ МВС України від 05.01.2005 №3 дск «Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів»;

  Наказ МВС України від 02.07.2015 № 794 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами».