Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

[email protected]

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

 

Контактна інформація

Начальник управління

Алмашова Наталя Володимирівна   

полковник поліції

 

(0552) 45-91-69

Заступник начальника Дубкова Наталя Володимирівна     (0552) 45-93-41
Заступник начальника Пірієнко Максим Валерійович     (0552) 45-90-85

 

 

 

 • Загальні положення

  Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку  ГУНП в Херсонській області визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які застосовуються установою для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності.

 • Завдання Управління

  - організація фінансового забезпечення діяльності системи поліції;  

  - формування     показників     бюджету,     фінансування,     використання бюджетних коштів;

           - організація оплати праці та соціальних виплат;

       - організація планово-фінансової роботи в ГУНП в Херсонській області, її територіальних органах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

  - забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку в  установленому законодавством порядку, а також подання необхідної звітності до центрального органу управління та утвореними в установленому порядку територіальними (у тому числі міжрегіональними) органами;

  - забезпечення відображення в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

   - забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

  - участь за дорученням керівництва ГУНП в Херсонській області у заходах із перевірки наявності та руху майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

  - запобігання  виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

  - здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в бюджетних установах та організаціях, що належать до сфери управління поліції.

 • Функції Управління

  Ведення бухгалтерського обліку в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

 • Нормативно-правові основи діяльності Управління

  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV; Бюджетний Кодекс України  від 08.07.2010 № 2456-VI; постанова КМУ від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»;  наказ МВС України від 06.04.2016 № 260 «Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання»; наказ ГУНП від 29.12.2015 № 83 «Про затвердження Положення про управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Херсонській області»; наказ ГУНП від 14.02.2017 № 225 «Про затвердження Положення про облікову політику ГУНП в Херсонській області»; наказ  ГУНП від 02.08.2017 № 1206 «Про організацію бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області», накази Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики та Державної казначейської служби України.