Управління інформаційно-аналітичної підтримки

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

Начальник управління

Федотов Олександр Сергійович

полковник поліції

(0552) 45-93-59

Заступник начальника

Єршова Інна Дмитрівна

підполковник поліції

(0552) 45-93-38

Заступник начальника

Грисюк Ігор Володимирович

підполковник поліції

(0552) 45-94-23

Інформація про підрозділ

 • Загальні положення

  УІАП є структурним підрозділом ГУНП, який організовує і вживає заходи, передбачені законодавством України, що спрямовані на інформаційно-аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяльності та захист персональних даних при їх обробці в структурних підрозділах ГУНП, територіальних органах Національної поліції України, їх структурних  (відокремлених) підрозділах (далі – органи і підрозділи поліції).

 • Завдання підрозділу

  1.Формування баз (банків) даних, що входять до Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, відповідно до законодавства.

  2. Участь у реалізації в межах компетенції поліції державної політики у сфері інформатизації, координація виконання державних програм з цього напряму ГУНП.

  3. Виконання заходів із дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, установлення, використання, обліку та інвентаризації в органах та підрозділах поліції.

  4. Забезпечення інформаційної підтримки органів і підрозділів поліції, органів досудового розслідування та судів усіх рівнів, надання відповідної інформації на запити інших органів державної влади, у межах їх компетенції, а також фізичних та юридичних осіб.

 • Функції підрозділу

  1.Забезпечення відповідно до законодавства супроводження розроблених та запроваджених ДІАП у системі поліції оперативно-розшукових, персонально-довідкових, статистичних та інших інформаційно-аналітичних систем для забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів та підрозділів поліції.

  2.Координація наповнення та підтримка в актуальному стані баз (банків) даних, що входять до Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

  3.Централізоване ведення та супроводження баз (банків) даних, що формуються в процесі проведення оперативно-розшукової діяльності, знаходяться на обліку органів і підрозділів поліції, крім підрозділів внутрішньої безпеки, відповідно до законодавства.

  4.Забезпечення функціонування, адміністрування серверних програмно-апаратних комплексів, реєстрації та адміністрування користувачів поштових систем у відомчій корпоративній мережі органів та підрозділів поліції.

  5. Забезпечення режиму доступу до інформації, зберігання інформації, яка міститься в обліках УІАП, відповідно до законодавства.

 • Нормативно-правові основи діяльності підрозділу

  Закони України ,,Про державну статистику”, ,,Про захист персональних даних”, ,,Про інформацію”, Кримінальний та Кримінально процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення;

  Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань»;

  Наказ №676 від 03.08.2017 року "Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему "Інформаційний портал Національної поліції України";

  Спільний наказ МВС України та ДДУПВП від 23.08.2002 № 823/188 “Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України”;

  Методичні рекомендації №727/Зр від 16.01.2014 щодо алгоритму дій користувачів з організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.