Управління карного розшуку

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

т.в.о. начальника управління

Карімов Денис Зафарович

підполковник поліції

(0552)45-90-74

т.в.о. заступник начальника

Данилюк Євген Вікторович

капітан поліції

(0552)45-93-50

т.в.о. заступник начальника

Бородін Денис Іваноович

підполковник поліції

 

 • Загальні положення
  1. Управління карного розшуку ГУНП в Херсонській області (далі - управління) є структурним оперативним підрозділом ГУНП, який належить до кримінальної поліції та відповідно до законодавства України забезпечує надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.
  2. Діяльність управління контролюється і координується заступником начальника - начальником кримінальної поліції ГУНП відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
  3. Діловодство в управлінні ведеться самостійно в порядку, встановленому МВС та НП України, створюються необхідні умови для забезпечення режиму секретності.
  4. Управління здійснює свою діяльність, керуючись цим Положенням та наказом НПУ від 14.11.2015 №90 «Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України», за лінійним принципом на підставі поєднання єдиноначальності та колегіальності, перспективного та поточного планування, з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.
  5. Структура, кошторис і штатний розпис управління затверджуються в установленому порядку та складається з керівництва, відділів та секторів. В управління призначаються працівники, яким відповідно до законодавства присвоєні спеціальні звання поліції і які мають досвід роботи в органах внутрішніх справ та лавах Національної поліції, насамперед, у підрозділах карного розшуку, а також працівники, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, - державні службовці та службовці.
  6. Управління має необхідні для службової діяльності штампи, бланки з повним і скороченим найменуванням.
  7. Діяльність управління карного розшуку ГУНП ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, конспірації, поєднання гласних і негласних засад в оперативно-розшуковій діяльності, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та дотримання режиму секретності.
 • Завдання Управління
  1. У межах повноважень – надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності.

  Виявлення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі:

  -  категорії минулих років;

  - документування протиправної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій;

  -   протидія груповій злочинності;

  - протидія етнічним організованим злочинним групам і злочинним організаціям з міжнародними зв’язками;

  - незаконному обігу вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин;

  - розшук обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих громадян та ідентифікація невпізнаних трупів.

  Вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.

 • Нормативно правові основи діяльності Управління

  Конституція України;

  Кримінальний кодекс України;

  Кримінальний процесуальний кодекс України;

  Закон України «Про оперативно – розшукову діяльність.

  Наказ МВС України від 05 травня 2016 року № 07 «Про затвердження Інструкції «Про організацію оперативно – розшукової діяльності та негласної роботи оперативних підрозділів Національної поліції України».

  Наказ МВС України від 05.01.2005 №3дск «Про затвердження інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів».

  Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, МФУ, АДПСУ, МЮУ №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.10.2012 «Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

   

 • Функції Управління

  Організовує і координує діяльність підрозділів карного розшуку органів Національної поліції області, спрямованої на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. Аналізує, у межах компетенції, ефективність заходів, ужитих підрозділами карного розшуку області щодо попередження, виявлення і розкриття злочинів, припинення діяльності стійких суспільно небезпечних ОГ і ЗО, які впливають на криміногенну ситуацію в регіонах і в державі, розкриває серійні, резонансні злочини і вбивства "на замовлення", протидіє злочинності на транспорті, зокрема, злочинним посяганнями на вантажі, запобігає їм, захищає особисту власність та забезпечує безпеку громадян, розшукує обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих громадян та встановлення осіб невпізнаних трупів.

  2. Визначає правові, організаційні та практичні заходи з метою підвищення ефективності оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку відділів та відділень ГУНП області на підставі узагальнення практики застосування чинного законодавства України, насамперед такого, що регламентує оперативно-розшукову діяльність, нормативно-правових актів МВС та комплексного аналізу і прогнозування стану криміногенної ситуації в державі.

  3. Забезпечує організаційно-методичне забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів з попередження, припинення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, а також злочинів, що чинним законодавством не віднесені до цих категорій, але вчинених із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин або групою осіб, резонансних і серійних злочинних проявів, а також розшуку злочинців, осіб, які зникли безвісти, та ідентифікації невпізнаних трупів.

  4. Розробляє та вживає заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку, надає їм практичну допомогу в організації роботи з попередження і розкриття злочинів, у вирішенні інших службових завдань.

  5. Організовує взаємодію з підрозділами галузевих служб ГУНП, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами, громадськими організаціями, а також правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю.

  6. Надає методичну, консультативну та практичну допомогу в організації діяльності територіальних підрозділів кримінальної поліції області з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, у тому числі на транспорті, документуванні протиправної діяльності учасників ОГ і ЗО, забезпеченні оперативного супроводу кримінальних проваджень, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від кримінального покарання, безвісти зниклих та встановлення осіб невпізнаних трупів.

  7. Вивчає, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід підрозділів кримінальної поліції області в боротьбі зі злочинністю. Готує і направляє на місця інформаційно-аналітичні, методичні і прогностичні матеріали з метою підвищення ефективності протидії злочинності.

  8. Координує діяльність підрозділів кримінальної поліції області та  бере активну участь у розкритті умисних вбивств, у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному ґрунті, хуліганських проявів, зґвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у тому числі категорії минулих років.

  9. Розробляє заходи з удосконалення розшукової роботи, готує управлінські рішення за проблемами, які потребують комплексного підходу для їх вирішення, взаємодіє зі структурними підрозділами апарату ГУНП, іншими правоохоронними органами з питань міждержавного та міжнародного розшуку, координує діяльність підрозділів кримінальної поліції і надання практичної допомоги з розшуку підозрюваних та обвинувачених, безвісти зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів.

  10. Координує дії територіальних підрозділів кримінальної поліції з розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, насамперед розбійних нападів, грабежів, вимагань, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять національне культурне надбання, історичну цінність.

  11. Розглядає запити та звернення народних депутатів України, звернення громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, а також  публікації і повідомлення у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції кримінальної поліції.

  12. Веде секретне діловодство, у тому числі за матеріалами негласної оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами.

  13. Бере участь в організації та проведенні комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань території області, а також спеціальних операцій, спрямованих на протидію злочинності.