Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

Начальник управління

Кутасов Руслан Миколайович

Полковник поліції

(0552) 45-91-01

Заступник начальника – начальник інспекторського відділу

 

 

(0552) 45-94-20

Заступник начальника  – начальник ситуаційного відділу

Дегтерьов Костянтин Євгенович

Підполковник поліції

(0552) 45-93-04

Загальна інформація про підрозділ

 • Загальні положення

  Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі – УОАЗОР) є структурним підрозділом апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

  УОАЗОР забезпечує і здійснює в межах своєї компетенції функції Головного управління Національної поліції в Херсонській області щодо координації, аналізу, планування, контролю та узгодження дій  територіальних (міжрайонних) органів, структурних поліції з реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг.

  УОАЗОР координує та контролює діяльність підрозділів моніторингу відділів (відділень) Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

  У своїй діяльності УОАЗОР керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства України.

  УОАЗОР під час виконання покладених на нього завдань, у межах компетенції, взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області, територіальними органами і підрозділами, з іншими правоохоронними органами, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та організаціями.

 • Завдання УОАЗОР

  Моніторинг оперативної обстановки в області.

  Вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення.

  Підготовка для керівництва Головного управління Національної поліції в Херсонській області, інших зацікавлених органів державної влади, громадськості, інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг, що мають компексний характер та охоплюють кілька напрямів поліцейської діяльності.

  Організація реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події; діяльності чергових частин органів і підрозділів, апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області за всіма напрямами роботи та здійснення відповідного контролю.

  Контроль та перевірка стану:

  реалізації законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, виконанням актів МВС, Національної поліції України, організаційно-розпорядчих документів Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Херсонській області, контроль за виконанням яких покладено на УОАЗОР;

  повноти та достовірності ведення в органах і підрозділах Головного управління Національної поліції в Херсонській області єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядком їх приймання, повнотою обліку.

  Координація та методичне забезпечення організації і проведення заходів з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту в Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області, у тому числі в особливий період.

 • Функції УОАЗОР

  УОАЗОР відповідно до покладених на нього завдань:

  1) здійснює збір, оцінку, аналіз інформації про криміногенну ситуацію в області, резонансні кримінальні правопорушення, порушення публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування на них;

  2) вивчає та аналізує причини і умови, які негативно впливають на ефективність діяльності поліції та розробляє заходи щодо вдосконалення її діяльності;

  3) готує:

  оперативні зведення та інформаційні документи про кримінальні правопорушення, події та в установленому порядку здійснює обмін такою інформацією з іншими правоохоронними органами;

  комплексні аналітичні матеріали про стан оперативної обстановки в області, проекти управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності поліції з протидії злочинності та зміцнення правопорядку.

  4) узагальнює практику участі працівників поліції у виявленні та розкритті кримінальних правопорушень, ефективності роботи з підтримання публічної безпеки і порядку;

  5) бере участь спільно зі структурними підрозділами апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області у розробленні типових планів оперативно-профілактичних заходів та контролі за їх реалізацією, уносить керівництву ГУНП в області пропозиції щодо підвищення готовності поліції до дій в умовах загострення оперативної обстановки;

  6) аналізує ефективність ужитих органами і підрозділами поліції заходів з удосконалення управлінської діяльності;

  7) організовує:

  роботу чергових частин органів і підрозділів, апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області, організаційне та методичне забезпечення їх діяльності; своєчасне реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

  діяльність ситуаційного відділу з моніторингу оперативної обстановки, збирання, накопичення, обробки й аналізу інформації, необхідної для підготовки та прийняття управлінських рішень у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності та забезпечення публічної безпеки і порядку, забезпеченні введення спеціальних оперативних планів у ГУНП;

  роботу диспетчерської служби з контролю за діями всіх нарядів поліції на території області, їх місцезнаходженням, отриманням завдання, своєчасним прибуттям на місце події, а також оперативного отримання інформації з місця вчинення кримінального правопорушення або іншої події на території обслуговування;

  діяльність відділу "102" щодо здійснення централізованого прийому повідомлень про правопорушення, та організації реагування за єдиною схемою дислокації наявних підрозділів поліції;

  проведення комплексних інспектувань, перевірок службової діяльності органів і підрозділів, апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області, а також надання їм практичної допомоги;

  8) координує питання щодо участі в реалізації на регіональному рівні державних програм, виконавцем за якими є Національна поліція України;

  9) організовує та проводить спільно зі структурними підрозділами Головного управління Національної поліції в Херсонській області аналітичні, кримінологічні та інші дослідження з актуальних питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності;

  10) за дорученням керівництва Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснює координацію оперативно-профілактичних заходів, які проводяться за ініціативою поліції у масштабах держави або окремого регіону;

  11) здійснює перевірки і контроль за дотриманням установленого порядку ведення єдиного обліку в поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Аналізує стан обліково-реєстраційної дисципліни органів і підрозділів, апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області, уживає заходів щодо зміцнення, своєчасності виявлення негативних тенденцій та їх усунення;

  12) перевіряє органи і підрозділи поліції щодо стану дотримання конституційних прав громадян при їх триманні в кімнатах для затриманих чергових частин;

  13) забезпечує координацію органів і підрозділів поліції щодо здійснення електронного моніторингу за місцезнаходженням підозрюваних, обвинувачених, які в установленому законом порядку зобов’язані носити електронні засоби контролю;

  14) спільно зі структурними підрозділами апарату Головного управління Національної поліції в Херсонській області бере участь в організації, плануванні та контролі за діяльністю поліції щодо реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також участі в ліквідації їх наслідків;

  15) бере участь в організації навчання поліцейських, відповідальних за мобілізаційну підготовку;

  16) організовує планування та вживає заходів, спрямованих на підготовку поліції до участі в територіальній обороні та з питань цивільного захисту поліції, у тому числі в особливий період;

  17)  аналізує і здійснює контроль за станом виконання нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту в системі Національної поліції України, здійснює перевірки стану мобілізаційної та бойової готовності підрозділів поліції;.

   

 • Нормативно-правові основи діяльності УОАЗОР

  Наказ МВС від 08.02.2019 №100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події".

  Наказ МВС від 06.11.2015  № 1376 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції».

  Наказ МВС від 27.03.2008 № 141 «Про забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею й прийомом зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах ОВС України».

  Наказ МВС 16.02.2018 № 111 «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України».

  Наказ МВС від 23.04.2012 № 350 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України».

  Наказ Національної поліції від 24.12.2015 № 202 «Про затвердження Інструкції з організації планування в системі Національної поліції України».

  Наказ МВС від 23.05.2017 № 440 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України».

  Наказ МВС від 02.08.2017 № 672 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження поліцейських у межах України».

  Наказ МВС від 15.11.2017 № 930 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України».