Управління превентивної діяльності

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

Т.в.о. начальника управління

Шинкарьов В'ячеслав Володимирович

підполковник поліції 

(0552) 45-92-04

Заступник начальника

Шанько Ярослав Вікторович

майор поліції

(0552) 45-92-03

заступник начальника

Білоконь Андрій Іванович

підполковник поліції

(0552) 45-91-91

Інформація про Управління

 • Загальні положення

  Управління превентивної діяльності є структурним підрозділом ГУНП, який у межах компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

 • Завдання Управління

  Участь у формуванні та реалізації у межах компетенції державної політики у сферах підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

 • Функції Управління

  Організовує в межах компетенції проведення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

  Виявляє причини та умови, що призводять до вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, уживає в межах компетенції заходів щодо їх усунення.

  Уживає заходів з організації забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях, зокрема, під час проведення масових (мирних зібрань, культурно-видовищних та публічних релігійних заходів, виборів та референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших масштабних спортивних змагань) заходів, організації формування відповідних обліків, запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) порядку, масових заворушень.

  У межах компетенції організовує забезпечення публічної безпеки та порядку, безпеки дорожнього руху в місцях перебування та на маршрутах руху посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

  У порядку та в спосіб, визначений законодавством, контролює додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, опікування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, уживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.

  Уживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї.

  У межах визначених повноважень бере участь у проведенні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

  Контролює дотримання фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання та використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту й активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система.

  У межах компетенції у визначеному законом порядку організовує приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв.

  Здійснює в межах компетенції моніторинг оперативної обстановки на території області, вивчає, аналізує та узагальнює результати й ефективність поліцейської діяльності, інформує в порядку та спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

  Здійснює, у межах компетенції, нормативно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю територіальних відділів та відділень поліції ГУНП, які у межах компетенції реалізують державну політику з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

  Здійснює розгляд звернень, запитів та скарг громадян, органів виконавчої влади, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, трудових колективів, публікацій у пресі з питань, пов’язаних з діяльністю Управління превентивної діяльністю, територіальних відділів та відділень поліції.

  Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вжиття заходів щодо запобігання корупції, порушенням законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в Управлінні та територіальних відділах та відділеннях поліції.

  Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності Управління.

  Організовує серед населення роз'яснення законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової інформації, кіно-, відео- і друковану продукцію.

  Уживає разом із відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими установами й організаціями заходів щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та порушенням Правил дорожнього руху неповнолітніми.

  Контролює дотримання власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України «Про дорожній рух», правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, та охорони довкілля від їх шкідливого впливу.

  Взаємодіє у межах компетенції зі структурними підрозділами ГУНП, МВС, іншими правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

  У межах, визначених законодавством повноважень, забезпечує видачу та анулювання відповідно до законодавства дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила, порядок, та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, діяльність стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення та мисливських стендів, підприємств і майстерень із виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування.

  Розробляє документи, що стосуються забезпечення діяльності з питань підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності.

  Проводить індивідуально-превентивну роботу з особами, які знаходяться на профілактичних обліках у підпорядкованих підрозділах, насамперед, з особами, звільненими з місць позбавлення волі та тими, що вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство).

  Організовує роботу із взаємодії з населенням та громадськими формуваннями з охорони публічного (громадського) порядку.

  Забезпечує попередження і реагування на адміністративні та кримінальні прояви, контроль за організацію адміністративно-правозастосовної діяльності територіальних відділів та відділень поліції, дотриманням ними обліково-реєстраційної дисципліни.

  Організовує взаємодію з дільничними інспекторами прикордонної служби Державної прикордонної служби України в забезпеченні правопорядку в межах контрольованих прикордонних районів та з охорони державного кордону.

  Запобігає вчиненню дітьми правопорушень, організовує індивідуальну превентивну роботу з неповнолітніми, які знаходяться в конфлікті із законом, роботу з протидії втягненню дітей у злочинну діяльність, пияцтво, зайняття жебрацтвом та іншу протиправну діяльність.

  Організовує загальну превентивну роботу з дітьми, у тому числі за місцем проживання, у навчальних та виховних закладах.

  Уживає заходів із попередження жорстокого поводження з дітьми, учинення  у відношенні них насильства, у тому числі батьками, законними представниками, а також своєчасного вилучення дитини у разі загрози її життю і здоров’ю, влаштування її до спеціальних установ.

  Запобігає дитячій бездоглядності, проводить профілактичну роботу за причинами самовільного залишення дітьми домівок чи навчально-виховних закладів, забезпечує дотримання вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 • Нормативно-правові основи діяльності підрозділу

  Наказ МВС від 28.07.2017 № 650 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції».

  Закон України ,,Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 01.12.1994 № 264/94 – ВР.

  Закон України ,,Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001 № 2789–ІІІ.

  Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7.12.2017 №2229-VIII.

  Закон України ,,Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22.06.2000 № 1835-III.

  Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 № 3160 – VІ.

  Наказ МВС від 04.08.2017 №689 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України».

  Спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді та МВС України від 07.09.2009 № 3131/386 ,,Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім`ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім`ї”.

  Спільний наказ МВС України та ДДУПВП від 04.11.2003 № 1303/203 ,,Про затвердження інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі”.

  Спільний наказ Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ України від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

  Наказ МВС від 13.07.2016 № 654 «Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту».

  Наказ МВС від 06.11.2015 № 1376 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції».

  Спільний наказ МВС України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 ,,Про затвердження інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”.

  Наказ МВС від 23.05.2017 № 440 ″ Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України″.

  Наказ МВС від 07.11.2015 №1395 «Про затвердження інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі».

  Наказ МВС від 22.10.2012 №940 «Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України».

  Закон України "Про дорожнiй рух".

  Закон України "Про автомобiльний транспорт".

  "Віденська Конвенцiя про дорожнiй Рух".

  Постанова КМ України "Про правила дорожнього руху" вiд 10.10.2001 № 1306.

  Постанова КМ України від «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду».

  Наказ МВС від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі».

  Наказ МВС та МОЗ від 09.11.2015 № 1452/735 «Про затвердження інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції».

  Наказ МВС від 28.07.1994 № 404 ″Про затвердження Статуту ППС міліції″.

  Наказ МВС від 11.11.2003 № 1345 дск ″Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, зєднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень″.

  Наказ МВС від 17.02.2017 № 131 ″Про організацію моніторингу оперативної обстановки в державі стосовно забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку в публічних (громадських) місцях у зв’язку з проведенням масових заходів″.

  Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»  від 24.01.1995.

  Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789–ІІІ.

  Наказ МВС України від 19.12.2012 року №1176 «Інструкція з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей».

  Конвенція ООН Про права дитини  від 20.11.1989.

  Указ Президента України № 1086/2005  «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

  Указ Президента України  № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей».

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему». 
  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 № 706    «Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії».
  Наказ МВС від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв     вітчизняного  виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими  чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» (із змінами, внесеними згідно з наказами МВС: № 292 від 13.04.1999, № 615 від 26.06.2002, № 806 від 16.07.2004, № 1008 від 06.09.2004, №301 від  17.06.2008, №  745 від 11.10.2011)
  Наказ МВС України від 31.05.1993 № 314 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї».

  Наказ МВС від 18.10.93 № 642 «Про заходи щодо виконання постанови КМУ від 7 вересня 1993 року № 706 «Про затвердження положення про порядок продажу, придбання, реєстрації обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, зарядженими речовинами сльозоточивої та дратівливої дії».

  Постанова КМУ від 02.12.2015 № 1000 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду».

  Наказ МВС від 24.07.1996 № 524 «Про затвердження положення про порядок видачі народним депутатам України та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради України у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку та зберігання».

  Наказ МВС від 13.06.2000 № 379 дск ″Про затвердження тимчасової інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів працівники суду, правоохоронних органів та їх близькими родичами, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народними депутатами України, членами громадських формувань з ОГП й державного кордону, журналістами, військовослужбовцями, крім тих, хто проходить термінову військову службу, державними службовцями″.

  Наказ МВС від 04.06.2002 № 519 ″Про затвердження Переліку документів, що утворюються в процесі діяльності ОВС, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій системи МВС України, із зазначенням строків зберігання документів, та Переліку документів, що утворюються в процесі діяльності внутрішніх військ МВС України″.