Відділ режиму та технічного захисту інформації

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові

Звання

Контактна інформація

Начальник відділу

Андрієць Олександр Миколайович держслужбовець (0552) 45-94-35

Заступник начальника  відділу

Троїцький Анатолій Анатолійович

майор поліції (0552) 45-90-60

Загальна інформація про підрозділ

 • Загальні положення

  Відділ режиму та технічного захисту інформації Головного управління Національної поліції України в Херсонській області (далі – ВРТЗІ) є структурним підрозділом Головного управління Національної поліції України в Херсонській області.

  ВРТЗІ є режимно-секретним органом (далі – РСО) Головного управління Національної поліції України в Херсонській області (далі – ГУНП) та підпорядковується безпосередньо начальникові ГУНП.

   

 • Функції підрозділу

  - організовує роботу зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України з питань, що належать до компетенції ВРТЗІ;

  - приймає на зберігання архівні документи, у тому числі з грифами обмеження доступу, що утворюються в процесі діяльності підрозділів, відділів і відділень поліції області;

  - організовує користування архівними документами, надання архівних довідок, копій і витягів з них юридичним та фізичним особам.

   

 • Нормативно-правові основи діяльності підрозділу

  ВРТЗІ здійснює основну діяльність на підставі Законів України : «Про Національну поліцію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про Національний архівний фонд та архівні установи України», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, а також інших нормативно-правових актів України у сфері охорони державної таємниці.