Запитання та поради

Ви можете дзвонити за цими номерами, де вам нададуть кваліфіковану допомогу та вкажуть на подальші дії, в тій чи іншій ситуації:

0-800-50-02-02, (044) 254-91-02

Шановні громадяни!

Ця пам’ятка, а також довідкова інформація підготовлені з використанням практичного матеріалу, зібраного працівниками Управління зв’язків з громадськістю МВС України. Тут містяться прості рекомендації, дотримання яких допоможе вам не стати жертвою злочинців, зберегти ваше майно, гроші і цінності.

Сучасні шахраї діють не тільки силою, але і хитрістю. Щороку з'являються все більш заплутані шахрайські схеми, які правоохоронці постійно розкривають.

Поліція завжди готова прийти на допомогу постраждалим від дій зловмисників. Але найкращим способом боротьби з правопорушеннями були й залишаються правова грамотність і пильність.

Завдяки цій пам'ятці, ви отримаєте корисну інформацію про поширені схеми шахрайства, дізнаєтеся як розпізнати злочинців й уникнути їх пасток. Крім цього, вашій увазі пропонується інформація як діяти в екстремальних та непередбачуваних ситуаціях.

Довідкова інформація

 • Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України  та законів України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

  І. Питання на перевірку знання Конституції України

  1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?
  2. Якою є форма державного устрою України?
  3. На яку територію поширюється суверенітет України?
  4. Яка форма правління в Україні?
  5. Хто є носієм суверенітету в Україні?
  6. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
  7. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?
  8. Що відповідно до Конституції України є головним обов'язком держави?
  9. Хто є єдиним джерело влади в Україні?
  10. Що відповідно до Конституції України визначається найвищою соціальною цінністю в Україні?
  11. Перед ким відповідає держава за свою діяльність?
  12. Державною мовою в Україні є…
  13. Які питання вирішує Конституційний Суд України?
  14. Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України?
  15. Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?
  16. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров'я?
  17. Яка освіта є в Україні обов'язковою згідно Конституції України?
  18. Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України?
  19. В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори?
  20. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
  21. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні?
  22. Який орган затверджує державний бюджет України?
  23. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України?
  24. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
  25. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при…
  26. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України?
  27. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем'єр-міністр України?
  28. Суд ухвалює рішення іменем (закінчіть речення)…
  29. За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України визначаються…
  30. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції?
  31. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах компетенції?
  32. Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання державного обвинувачення в суді?
  33. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення?
  34. Найвищим судом у системі судоустрою України є:
  35. Чи допускається відповідно до Конституції України створення надзвичайних та особливих судів?
  36. Систему адміністративно-територіального устрою України складає…
  37. Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування?
  38. Відповідно до Конституції України територія України в межах існуючого кордону…
  39. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на…
  40. Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти?
  41. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
  42. Норми Конституції України є нормами…
  43. Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є…
  44. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?
  45. На кого, згідно Конституції України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?
  46. Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних військових баз на території України?
  47. Відповідно до Конституції України права і свободи людини є…
  48. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України?
  49. У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?
  50. У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?
  51. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?
  52. У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?
  53. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з'їзд суддів України?
  54. Згідно Конституції України право приватної власності набувається в порядку, визначеному…
  55. Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних засад судочинства в України?
  56. Хто обирає на посаду та звільняє з посади Голову Верховного Суду?
  57. Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
  58. Хто зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
  59. Чи можна притягнути двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?
  60. Який характер має юридична відповідальність?
  61. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?
  62. Обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України мають виконувати…
  63. Обов’язок шанувати державні символи України мають виконувати…
  64. Згідно Конституції України громадяни України відбувають військову службу відповідно до…
  65. Якою є, відповідно до Конституції України, процедура оголошення стану війни?
  66. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?
  67. На який період часу зберігається звання Президента України?
  68. Чим визначаються основні обов'язки громадянина?
  69. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України?
  70. Президент України є гарантом…
  71. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?
  72. За Конституцією України Президент України є…
  73. Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?
  74. Якими правами і свободами користуються, згідно Конституції України, іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах?
  75. Ким здійснюється правосуддя в Україні?
  76. Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України?
  77. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?
  78. Яким органом є Рада національної безпеки і оборони України?
  79. Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу?
  80. Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?
  81. Від імені кого була прийнята Конституція України?
  82. Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України?
  83. Вивченню яких мов сприяє держава відповідно до Конституції України?
  84. До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу?
  85. Шлюб відповідно до Конституції України ґрунтується на…
  86. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?
  87. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій?
  88. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?
  89. Який має наслідок відставка Прем’єр-міністра України?
  90. Чи допускає Конституція України встановлення цензури в Україні?
  91. Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?
  92. Відповідно до Конституції України хто має відкривати перше засідання Верховної Ради України?
  93. Кому належить право законодавчої ініціативи?
  94. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
  95. Хто відповідно до Конституції України приводить до присяги Президента України?
  96. Яким чином відповідно до Конституції України кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань?
  97. Ким, відповідно до Конституції України, схвалюється рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України?
  98. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?
  99. Відповідно до Конституції України, яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави?
  100. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?
  101. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Кабінету Міністрів України?
  102. Закон набирає чинності…
  103. До чиїх повноважень відповідно до Конституції України належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів?
  104. Хто відповідно до Конституції України приймає рішення про визнання іноземних держав?
  105. Хто відповідно до Конституції України присвоює вищі військові (спеціальні) звання?
  106. Хто приймає рішення про припинення громадянства України?
  107. Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства?
  108. Чи допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду?
  109. Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди?
  110. Чи може громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну?
  111. У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України?
  112. Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою?
  113. З якого дня набула чинності Конституція України?
  114. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують…
  115. Яким є головний обов'язок держави?
  116. Назвіть державні символи України?
  117. Що не належить до повноважень Верховної Ради України?
  118. Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання в Україні?
  119. Президент України щодо актів Кабінету Міністрів України має право..
  120. За умови дотримання якої вимоги людина має право на вільний розвиток своєї особистості?
  121. Чи може громадянин України бути позбавлений права змінити громадянство?
  122. Право на життя означає, що…
  123. Чи може людина бути піддана медичним дослідам?
  124. За загальним правилом особа може триматися під вартою…
  125. Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то його обґрунтованість має бути перевірена...
  126. Чи має право громадянин ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе?
  127. За Конституцією України право на свободу світогляду і віросповідання включає:
  128. Відповідно до Конституції України метою участі громадян у професійних спілках визнається:
  129. Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть бути…
  130. Відповідно до Конституції України заборона діяльності об’єднання громадян здійснюється…
  131. Про проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і демонстрацій) громадяни мають завчасно сповістити…
  132. Яким органом можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
  133. Які категорії осіб мають право направляти звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?
  134. За Конституцією України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед?
  135. Чи можуть бути відповідно до Конституції України запроваджені привілеї чи обмеження залежно від місця проживання?
  136. Відповідно до Конституції України чи має право особа захищати життя і здоров'я інших людей?
  137. Чи допускається за Конституцією України застосування до людини катувань?
  138. Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами?
  139. Відповідно до Конституції України кого має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи?
  140. Відповідно до Конституції України за наявності якої з наведених умов кожен громадянин має право знайомитися з інформацією про себе в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях?
  141. Відповідно до Конституції України яким категоріям осіб гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України?
  142. Відповідно до Конституції України у який спосіб особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію?
  143. Відповідно до Конституції України чи може бути громадянин обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій?
  144. Чи допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій у військових формуваннях?
  145. До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей?
  146. У який період проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?
  147. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?
  148. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?
  149. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, на кого покладається виконання його обов’язків?
  150. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних ї комунальних закладів охорони здоров’я?

  ІІ. Питання на перевірку знання

  Закону України «Про Національну поліцію»

  1. Що визначає Закон України «Про Національну поліцію»?
  2. Національна поліція України – це?
  3. Діяльність поліції спрямовується та координується…
  4. Які завдання Національної поліції визначені статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію»?
  5. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правовою основою діяльності поліції є:
  6. Чи можуть відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» бути покладені на поліцію інші (додаткові) повноваження?
  7. Поліцейський захід - це?
  8. Яким має бути обраний поліцейський захід?
  9. Коли поліцейський захід припиняється?
  10. Види поліцейських заходів:
  11. Види превентивних поліцейських заходів:
  12. Види поліцейських заходів примусу:
  13. Фізичним впливом є:
  14. Відносно кого заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?
  15. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим (закінчіть речення):
  16. За якої умови поліцейському надається право на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання?
  17. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після (закінчіть речення)…
  18. У яких виняткових випадках поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю?
  19. Поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для звільнення заручників або осіб…
  20. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для захисту осіб від нападу?
  21. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для відбиття нападу на нього або членів його сім’ї?
  22. При якій умові поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?
  23. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди (закінчіть речення)…
  24. У яких випадках поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї у місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях?
  25. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках (закінчіть речення)…
  26. У яких випадках поліції (поліцейському) заборонено застосовувати засоби примусової зупинки транспорту?
  27. Більше якого часового періоду поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки?
  28. Кому зобов’язаний повідомити поліцейський про факт активного застосування ним вогнепальної зброї?
  29. За якої умови поліцейському надається право на застосування спеціальних засобів? (надайте повний перелік):
  30. По яких ділянках тіла людини поліцейському заборонено наносити удари гумовими (пластиковими) кийками? (надайте повний перелік):
  31. При якій температурі повітря поліції (поліцейському) заборонено застосовувати водомети?
  32. При якій умові застосування поліцейським малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим?
  33. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу?
  34. Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний (закінчіть речення)...
  35. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу (закінчіть речення)....
  36. Чи є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)?
  37. У який момент поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу?
  38. З урахуванням яких факторів визначаються вид та інтенсивність застосування поліцейським заходів примусу?
  39. У який спосіб поліцейський може попередити особу про застосування до неї фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?
  40. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї?
  41. Протягом якого часового інтервалу поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про активне застосування ним вогнепальної зброї?
  42. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (закінчіть речення)...
  43. Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї (закінчіть речення)…
  44. Кого зобов’язаний письмово повідомити поліцейський про завдання ним особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили?
  45. У яких випадках допускається застосування поліцейським вогнепальної зброї без попередження?
  46. Службовий собака застосовується під час:
  47. Службовий кінь застосовується під час:
  48. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» застосування вогнепальної зброї є:
  49. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються:
  50. У яких випадках відповідно до Закону України Про Національну поліцію допускається застосування вогнепальної зброї поліцейським без попередження?
  51. У яких випадках поліцейський має право перевіряти документи?
  52. Коли поліцейський може опитати особу?
  53. Коли поліцейський може зупиняти транспортні засоби?
  54. У яких випадках і за яких умов поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг?
  55. У яких випадках поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду?
  56. Стосовно кого може здійснюватися поліцейське піклування?
  57. Де поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?
  58. Коли поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?
  59. У яких випадках поліцейський може використати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?
  60. Ким встановлюються граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу поліції за штатними посадами?
  61. Ким встановлюються граничні спеціальні звання вищого складу поліції за штатними посадами?
  62. Ким присвоюються первинні звання молодшого складу поліції?
  63. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюються…
  64. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських:
  65. Які додаткові відпустки надаються поліцейським?
  66. Розмір грошового забезпечення поліцейського визначається залежно від:
  67. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» систему поліції складають:
  68. У складі поліції функціонують:
  69. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад:
  70. Структуру територіальних органів поліції затверджує…
  71. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад:
  72. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка…
  73. Поліцейським є:
  74. Чи зобов’язаний поліцейський інформувати свого безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді?
  75. У разі звернення особи до поліцейського він зобов’язаний…
  76. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські відповідно до закону несуть…
  77. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка?
  78. У разі звернення до поліцейського особи із повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, поліцейський зобов’язаний…
  79. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади:
  80. Служба в поліції є:
  81. Час проходження служби в поліції зараховується:
  82. Оберіть варіант відповіді, що не відповідає Закону України «Про Національну поліцію». Поліцейським не може бути…
  83. Поліцейський не може…
  84. Втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення може…
  85. Покласти на поліцейського виконання обов’язків, не визначених законом, має право…
  86. З особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, контракт про проходження служби в поліції укладається:
  87. Із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ контракт про проходження служби в поліції укладається:
  88. Із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі контракт про проходження служби в поліції укладається:
  89. З керівником поліції контракт про проходження служби в поліції укладається:
  90. Порядок складання Присяги працівника поліції встановлює…
  91. Переведення поліцейського може здійснюватися…
  92. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади…
  93. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім…
  94. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції…
  95. Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків поліцейським не повинен перевищувати…
  96. Професійне навчання поліцейських складається з:
  97. Первинну професійну підготовку проходять:
  98. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться?
  99. Мінімальний термін, який повинен відпрацювати поліцейський, після закінчення вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, складає?
  100. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності…
  101. Післядипломна освіта поліцейських складається з?
  102. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними…
  103. Поліцейські, які мають спеціальне звання до підполковників поліції включно, перебувають на службі до досягнення ними такого віку?
  104. Поліцейським молодшого складу можуть присвоюватися наступні спеціальні звання:
  105. Первинне спеціальне звання середнього складу поліції присвоює…
  106. Строк вислуги в спеціальному званні підполковник поліції складає…
  107. Скільки випадків застосування вогнепальної зброї без попередження передбачено частиною шостою статті сорок шість Закону України «Про Національну поліцію»?
  108. Яка назва статті Закону України «Про Національну поліцію», що регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?
  109. Який номер статті Закону України «Про Національну поліцію», яка регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?
  110. Що зобов’язаний вчинити поліцейський по відношенню до осіб, які постраждали в результаті застосування ним заходів примусу?
  111. Які спеціальні засоби має право застосувати поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку? (надайте повний перелік):
  112. Що означає принцип верховенства права у діяльності поліції?
  113. Принцип дотримання прав і свобод у діяльності поліції означає, що:
  114. Чи допускається обмеження прав і свобод людини відповідно до принципу дотримання прав і свобод у діяльності поліції?
  115. Що означає принцип законності в діяльності поліції?
  116. Принцип відкритості та прозорості в діяльності поліції означає:
  117. Що означає принцип політичної нейтральності в діяльності поліції?
  118. Відповідно до принципу взаємодія з населенням на засадах партнерства діяльність поліції здійснюється… (надайте повну відповідь):
  119. Принцип безперервності в діяльності поліції означає, що:
  120. Що з переліченого не є принципом діяльності поліції?
  121. Що повинен мати поліцейський згідно із статтею 17 Закону України «Про Національну поліцію»?
  122. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує?
  123. Поліцейський зобов’язаний:
  124. Чи можуть бути покладені на поліцейського додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням ним служби в поліції?
  125. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує:
  126. Чи допускається проведення опитування поліцейським неповнолітніх?
  127. Хто може бути прийнятий на службу в поліції?
  128. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує:
  129. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює:
  130. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку:
  131. Поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, заборонено залучати до…
  132. Розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу, з урахуванням:
  133. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, встановлює:
  134. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює:
  135. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає:
  136. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр», після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…
  137. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…
  138. Чи може керівник поліції присвоювати курсантам - випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, чергове спеціальне звання старший лейтенант поліції?
  139. Строк вислуги у спеціальному званні капрал поліції складає:
  140. Строк вислуги у спеціальному званні сержант поліції складає:
  141. Строк вислуги у спеціальному званні молодший лейтенант поліції складає:
  142. Строк вислуги у спеціальному званні лейтенант поліції складає:
  143. Строк вислуги у спеціальному званні старший лейтенант поліції складає:
  144. Строк вислуги у спеціальному званні капітан поліції складає:
  145. Строк вислуги у спеціальному званні майор поліції складає:
  146. У який званнях поліцейських не встановлено строків вислуги?
  147. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається:
  148. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить:
  149. Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути:
  150. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж:

  ІІІ. Питання на перевірку знання

  Закону України «Про запобігання корупції»

  1. Що означає термін «реальний конфлікт інтересів»?
  2. Які види відповідальності застосовуються згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб за корупційні правопорушення?
  3. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?
  4. Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?
  5. Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
  6. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції:
  7. Зазначте склад Національного агентства з питань запобігання корупції:
  8. Зазначте посадову особу, уповноважену представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України:
  9. Зазначте суб’єкта призначення членів Національного агентства з питань запобігання корупції:
  10. Яка обставина унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?
  11. Зазначте максимальний строк безперервного перебування однієї особи на посаді Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:
  12. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?
  13. Вкажіть механізм прийняття рішень Національним агентством з питань запобігання корупції:
  14. Зазначте на яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?
  15. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?
  16. Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції:
  17. Вкажіть яким повноваженням не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?
  18. Визначте випадки, в яких Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис:
  19. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?
  20. Зазначте у якому випадку Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?
  21. Вкажіть строк надання державними органами та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами запитуваних документів чи інформації Національному агентству з питань запобігання корупції:
  22. Зазначте, який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?
  23. Вкажіть, яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?
  24. Який порядок підготовки, затвердження та оприлюднення щорічного звіту про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції?
  25. Зазначте посадову особу, яка представляє позицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України?
  26. Яким суб’єктом визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?
  27. Які складові включає процес підготовки, затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?
  28. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії?
  29. Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегії?
  30. Вкажіть, для яких органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?
  31. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом:
  32. Які подарунки незалежно від розміру заборонено одержувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  33. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
  34. На які види діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?
  35. Яке з обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?
  36. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
  37. В якій з описаних нижче ситуацій є порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  38. Який строк надається близьким особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які опинились в умовах прямого підпорядкування, для самостійного усунення такої ситуації?
  39. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?
  40. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
  41. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення,  про наявність у неї реального конфлікту інтересів:
  42. Вкажіть правильний порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання корупції повідомлення особи про наявний у неї потенційний конфлікт інтересів:
  43. Які наслідки має прийняття службовою особою органу державної влади рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього перед прийняттям рішення офіційного підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?
  44. Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?
  45. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?
  46. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів:
  47. Виберіть, яка із наведених умов є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?
  48. Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?
  49. Оберіть, який із засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?
  50. Визначте, яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?
  51. Встановіть, яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?
  52. Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?
  53. Вкажіть, в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?
  54. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?
  55. Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?
  56. Вкажіть, який порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в управління підприємств або корпоративних прав?
  57. Зазначте, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?
  58. Вкажіть, яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень?
  59. Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?
  60. Вкажіть, які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка з огляду на особисте негативне ставлення в максимально тривалі строки розглядає документи безробітних громадян, в той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших категорій осіб?
  61. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
  62. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
  63. Який орган згідно із Законом України «Про запобігання корупції» уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  64. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно:
  65. Зазначте, яким чином притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за зазначення у декларації недостовірних відомостей впливає на його обов’язок щодо виправлення вказаної декларації?
  66. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом?
  67. Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  68. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
  69. Вкажіть, які з відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  70. Зазначте протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  71. Протягом якого строку здійснюється повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  72. Яка, з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  73. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?
  74. Визначте мету здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  75. Визначте, який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?
  76. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?
  77. Зазначте, про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?
  78. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?
  79. Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач):
  80. Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду:
  81. Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»:
  82. Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи є:
  83. Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України проводить обов’язкову антикорупційну експертизу?
  84. Вкажіть щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?
  85. Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
  86. Вкажіть щодо яких груп кандидатів  на посади не проводиться спеціальна перевірка?
  87. Вкажіть, який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу?
  88. Зазначте, який з документів не подається для проведення спеціальної перевірки?
  89. Зазначте, на яку з посадових осіб покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра?
  90. Вкажіть органи, які проводять спеціальну перевірку щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення:
  91. Вкажіть результати спеціальної перевірки, які є підставами для відмови особі у призначенні на посаду:
  92. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
  93. Оберіть варіант, який включає всі категорії осіб, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
  94. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?
  95. Вкажіть на які з перелічених даних про фізичних осіб не поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
  96. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
  97. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми?
  98. Яка з наведених обставин не є перешкодою для призначення особи відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де наявність такої особи є обов’язковою?
  99. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?
  100. Вкажіть, які види відповідальності фізичних осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовуються за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень?
 • Що робити, якщо Ви знайшли або загубили паспорт?

  Якщо Ви загубили паспорт, терміново повідомте про це територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем свого проживання, який, у разі необхідності, видасть Вам тимчасове посвідчення, що підтверджує особу.

  Якщо у Вас викрали паспорт, подайте заяву про його викрадення до поліції, а після цього заяву про видачу нового паспорта разом із необхідними документами до територіального підрозділу ДМС України за місцем свого проживання.

  До переліку необхідних документів входять:

  • заява про видачу паспорта;
  • дві (або три – у разі одержання втраченого паспорта в іншому територіальному підрозділі) фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому віку (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах);
  • платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» встановлює державне мито у розмірі 34 грн.);
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
  • бездомні громадяни оформлюють паспорти замість викрадених за місцем майбутньої реєстрації місця їх проживання або перебування. При цьому до заяви про втрату паспорта долучається копія заяви про реєстрацію майбутнього місця проживання або перебування та копія виданого відповідним центром обліку бездомних осіб посвідчення про взяття на облік бездомної особи.

  Якщо Ви знайшли загублений паспорт, здайте його до Державної міграційної служби України.

 • Як отримати відомості про відсутність або наявність судимості?
  Інформація про отримання довідок розміщена на офіційному веб-сайті МВС України за наступним посилання: http://goo.gl/jSvqSe

Що робити, якщо…

 • Зникла близька людина?

  У такому випадку Вам необхідно негайно звернутися до поліції. Заяву або повідомлення можна оформити письмово або усно, зателефонувавши на телефон спецлінії «102».

  Заява або повідомлення про зникнення приймається поліцією у день звернення громадян, незалежно від місця зникнення людини.

  Вам необхідно надати більше інформації про зниклу особу, а саме:

  • зовнішній опис;
  • наявність шрамів, татуювань, інших особливих прикмет;
  • опис одягу;
  • наявність мобільного телефону, автотранспорту, тощо.

  Візьміть із собою фотокартку зниклої людини.

  Інформацію про зникнення людини впродовж доби розміщують в інформаційно-пошуковій системі.

  Також повідомляємо, що працівники поліції не можуть відмовити Вам у прийомі заяви чи повідомлення про зникнення особи. Відмова з будь-яких причин тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

 • Ваша дитина стала жертвою кримінального правопорушення або зникла?

  Якщо ваша дитина стала жертвою кримінального правопорушення або вам відомо про факт його вчинення, негайно повідомте про це в поліцію.

  Заяву можна оформити письмово або зробити усно за номером телефону спецлінії «102».

  У разі безвісного зникнення дитини вам необхідно діяти наступним чином:

  1. Після того, як ви виявили відсутність дитини упродовж тривалого часу, зверніться із заявою до поліції або повідомте про це на телефон спецлінії «102».
  2. До поліції візьміть із собою фотографію, що відповідає віку дитини із чітким зображенням обличчя.
  3. Надайте поліцейським якомога більше інформації про дитину: її звички, вподобання, інформацію про стан здоров'я, зразки біологічного матеріалу, номер мобільного телефону (IMEI), коло спілкування, відвідування соціальних мереж, чи з задоволенням дитина ходила до школи, а також про що востаннє говорили з дитиною.

  Також, аби розшук був успішним, постійно інформуйте правоохоронців про нові відомості стосовно розшукуваної дитини.

 • Ви або ваші близькі стали жертвою насильства в сім’ї?

  «Насильство в сім’ї» – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров’ю». Насильство є одним із засобів, що забезпечують панування однієї людини над іншою. Це такий примус, така шкода, що здійснюються поза волі тих, проти кого вони спрямовані.

  Якщо ви або ваші близькі стали жертвою насильства в сім’ї у такому випадку вам необхідно звернутися до управління або відділу у справах сім’ї та молоді місцевої держадміністрації або до поліції. Відмова у прийнятті й розгляді заяви не допускається.

  Необхідно знати, що прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалої людини або ж стосовно якої існує загроза вчинення насильства.

  У заяві зазначаються:

  • прізвище, ім'я та по батькові постраждалого;
  • місце проживання постраждалого або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства.
  • інформація про те, ким вчинено насильство в сім'ї, час і місце його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї.

  Відомості про особисте життя та інша інформація, що міститься в заяві, не підлягають розголошенню.

 • Ви стали свідком або жертвою кримінального правопорушення?

  У такому випадку вам потрібно негайно повідомити про це в поліцію на телефон спецлінії «102» або ж звернутися з письмовою заявою.

  Назвіть правоохоронцям своє прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце свого проживання, номер мобільного телефону (щоб працівники поліції могли зв'язатися з вами) та адресу місця події.

  Обов'язково дочекайтеся приїзду працівників поліції та повідомте про все, що ви бачили або що з вами сталося.

  Якщо ж ви стали свідком кримінального правопорушення, важливо запам'ятати зовнішність зловмисника: одяг, наявність особливих прикмет (борода, вуса, родимі плями, татуювання, шрами і т.д.), анатомічні особливості (кульгавість), дефекти мови тощо.

  У разі наявності свідків, попросіть їх зачекати разом із вами прибуття працівників поліції. Якщо ж вони не мають можливості залишитися на місці події, занотуйте їхні повні дані, місце проживання та контактні телефони.

 • Ви стали свідком порушення громадського порядку?
  У випадках, коли ви стали свідком порушення громадського порядку, негайно повідомте про це до поліції на телефон спецлінії «102» та дочекайтеся прибуття правоохоронців для надання свідчень.
 • Як не стати жертвою вибуху?

  У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета слід додержуватися наступної послідовності дій:

  • Негайно припинити будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку.
  • Звернути увагу оточуючих людей на небезпеку та ініціювати їх відведення на максимально безпечну відстань, але не менше, ніж 100 м. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не провокувати паніку. У разі необхідності надати допомогу у залишенні небезпечної зони літнім людям, дітям та інвалідам.
  • Терміново повідомити про знахідку представників правоохоронних органів та аварійні служби за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмету і ситуації, що склалася.

  З метою запобігання небезпеки вибуху фахівці Вибухотехнічного управління Національної поліції України розробили ілюстровану пам’ятку з алгоритмами дій у тих чи інших ситуаціях – аж до рекомендацій для осіб, які проживають у зоні проведення АТО. Пам’ятка містить опис і зовнішній вигляд боєприпасів, а також практичні поради, як уникнути небезпеки вибуху.

  Дивитися (завантажити) пам’ятку (33,1 Мб)

Як захиститися від грабіжника, крадія?

 • Квартирні крадіжки: наша халатність чи «досвідченість» злодіїв?

  Квартирні крадіжки — найпоширеніший вид злодійства. Вони складають у середньому більше 35% від загального числа крадіжок. Хоча збільшення активності злодіїв припадає на літо, «домушники» не нехтують роботою і не в сезон відпусток. Досвідченому «домушнику» достатньо 1—2 хвилини, аби відімкнути двері. Якщо ж двері дісталися господарям від будівельників, то її просто вибивають, а якщо вони укріплені, діють відмичками.

  Аматори чи безхатьки можуть пограбувати квартиру першу, яка їм трапиться. Але найчастіше, особливо злодії-професіонали, грабують квартири по наведенню. Тому частіше страждають люди, у родині яких хтось (наприклад, діти) люблять похвалитися наявними цінностями або високим статком хазяїнів.

  Наступна задача шахраїв — довідатися, коли в квартирі немає нікого з дорослих. Самі стежать або випитують у балакучих сусідів.

  З цією метою публікується оголошення: «Створюється банк даних для бажаючих прийняти у себе родини на період своєї відпустки. Порядок і високу оплату гарантуємо. Укажіть можливі умови проживання, термін, тощо».

  Людей, які клюнули на таке оголошення, після їхнього повернення з відпустки чекають розкрадені квартири, і нарікати їм доводиться тільки на свою довірливість.

  Успішно використовується злочинцями нехитрий прийом: на парадних в багатоквартирних будинках щорічно з'являється оголошення місцевої санепідемстанції, у якому жителям обіцяють безкоштовно видати засіб, що гарантує повний захист від тарганів. Для тих, хто в призначений день і годину буде відсутній в будинку, засіб відпустять у заздалегідь приготовлену і поставлену біля дверей квартири баночку.

  Що далі — неважко здогадатися: той, хто довірливо відгукнувся на пропозицію, знайде свою квартиру з тарганами, і без речей.

  Про відсутність хазяїнів довідаються, подзвонивши по телефону або в двері. Якщо хтось є, ставлять питання: «Це не ваша машина внизу? Вона нам загороджує проїзд. А може, сусіда? А він є зараз? А коли буде?» тощо.

  Для проникнення в будинок прикидаються електромонтерами, водопровідниками, рознощиками телеграм. Здебільшого люди довірливо впускали їх у свої квартири.

  Обзаведіться на дверях міцним ланцюжком. Не соромтеся через відкритий на величину ланцюжка простір перевірити в незнайомців документи.

  Розбійники застосовують і такий простий спосіб виманювання хазяїнів із квартири, як викручування пробок електрощита в парадному. У далеко не прекрасний момент у вас гасне світло. Ви виходите з темної квартири і відразу одержуєте удар по голові. Щоб уникнути цього, якщо є можливість, об'єднаєтеся із сусідами і зробити ще одні металеві двері в загальному коридорі.

  Часто шахрай шукає будинок, де вдень знаходяться тільки діти шкільного віку. Подзвонивши в квартиру, він повідомляє дитині, що принесли гроші, нібито узяті в борг у батьків. Діти, як правило, довірливо відкривають «дядькові», що, передавши кілька купюр, наполегливо рекомендує покласти їх туди, «де мама і папа зберігають гроші». Визначивши місце «скарбнички», злодій просить принести йому склянку води й у цей час швидко «діє». Пропажа заощаджень, як правило, виявляється тільки після повернення батьків з роботи.

  Убезпечити себе від «домушників» на всі 100%, якщо квартира протягом дня порожня, — незбутня мрія. Але дотримуючись елементарних правил та звичок ви убезпечите себе та своє майно.

  Практичні поради:

  • Не залишайте ключі від квартири, в т.ч. «обумовленому місці» (під килимком, на коробці дверей тощо), та не передавайте їх стороннім особам.
  • У разі втрати хоча б одного з ключів, терміново міняйте замок або циліндровий механізм.
  • Не зберігайте в квартирі в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас.
  • Пам’ятайте, що найчастіше злочинці перевіряють наявність грошей в шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах, в побутових приладах на кухні.
  • Якщо ви самі вдома, не впускайте в квартиру незнайомих осіб, особливо в нічний час. Попередьте про це дітей.
  • Виходячи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки, що є на дверях.
  • При виборі дверей покладайтеся на їх товщину та вагу. Їх неодмінно має бути двоє, замки різних типів, а петлі повинні бути заховані всередину, щоб злодії не змогли підважити їх ломом. Якщо двері мають недостатню товщину листкового заліза, то навіть найбільш надійні замки можна вирізати, відкриваючи їх немов консервну бляшанку.
  • Потоваришуйте з сусідами, особливо пенсіонерами, які, перебуваючи вдома, зможуть періодично наглядати за вашою оселею.
  • Щоб бути спокійними та не турбуватися про можливість проникнення до вашої квартири – зверніться до охоронних структур, з метою встановлення системи сигналізації.
 • Не будь-те легковажні, не провокуйте грабіжника
  1. Якщо вам довелося повертатися вечірньої пори, зателефонуйте додому, щоб вас зустріли.
  2. Сплануйте свій маршрут так, щоб він не проходив через «небезпечні місця»: темні провулки, прохідні двори, пустинні парки.
  3. Жінкам, які завжди є об'єктом підвищеного інтересу грабіжників, відправлятися у дорогу (особливо вечірньої пори) краще у супроводі супутника.
  4. Чималу роль відіграє і психологічний настрій людини. Адже невпевнені в собі люди нібито притягають до себе неприємності. Злочинцеві достатньо близько семи секунд для візуальної оцінки потенційної жертви — його фізичної підготовки, темпераменту тощо. Злочинець помічає все: невпевненість погляду, мляву постать, несміливість рухів, психічну пригніченість, фізичні недоліки, стомлення — словом все, що зіграє йому на руку.
 • Пильнуйте свої кишені, бо вони вже під прицілом…

  Найпоширеніші місця «промислу» кишенькових крадіїв - це торгівельні заклади в місцях великого скупчення людей – залізничного вокзалу, автостанцій, ринків. Навіть три-чотири людини створюють в них штовханину, необхідну для «роботи» «щипача». Крім того, в невеликих магазинах в жвавих районах кримінальні умільці «збирають жнива» упродовж усього дня.

  Проте і міський транспорт не втрачає для зловмисників своєї привабливості, хоча крадіжки в транспорті і мають суворі тимчасові рамки, а саме – години пік. Залежно від пори року міняється місце скоєння злочинів, схема ж залишається попередньою. І це допомагає співробітникам поліції вичислювати і затримувати кишенькових злодіїв.

  Діють кишенькові злодії як поодинці, так і групами з 2-3 осіб. Якщо крадіжка відбувається в транспорті, жертву вибирають зазвичай ще на зупинці – по одягу. Досвідчений злодій може на око визначити кількість грошей в гаманці, тому плату за проїзд доцільно приготувати заздалегідь, а не на зупинці або в тролейбусі. Взагалі великі суми краще носити не в гаманці, а окремо, бажано у внутрішніх кишенях сумки або одягу. Сумку слід тримати міцно притиснутою до себе під пахвою або спереду, щоб вона постійно була у вас на очах. Мобільний телефон не носіть в кишенях верхнього одягу. У магазині при виборі і покупці товару також стежте, щоб до вас ніхто не притулявся, не тримайте довго сумку відкритою.

  Як впізнати кишенькового злодія? По-перше, за бігаючими очами. По-друге, в руках крадій обов'язково тримає «ширму» - сумку або пакет, приховуючи «робочу» руку. Інколи, щоб підібратися ближче до «жертви» (з числа жінок), зловмисник пропонує допомогу – підтримає за руку при вході або виході з транспорту, а в тісному проході магазинчика – притримає двері, нібито пропускаючи вперед.

  Здобич дістає двома пальцями або пінцетом. У разі, коли непомітно відкрити сумку не представляється можливим, використовується четвертинка звичайного леза, відламана під гострим кутом. Тому в будь-якому людному місці, натовпі, необхідно бути пильним та як можна ретельніше стежити за своїм майном. Якщо все-таки ви стали жертвою кишенькового злодія, якнайскоріше звертайтеся в поліцію.

  Щоб не стати жертвою подібних описаному махінаторів, громадянам треба уважніше ставитися до власного майна і не створювати злочинцеві сприятливих для крадіжки умов.

  Нагадаємо основні з рекомендацій:

  • не слід класти гаманці або мобільні телефони в зовнішні відділення сумок або кишені верхнього одягу, особливо в розпал зими, коли носиться теплий одяг;
  • якщо в транспорті вас починає не зовсім виправдано активно штовхати або притискувати хто-небудь із пасажирів, не забувайте, що це може бути лише маневр, направлений на те, щоб відволікти вашу увагу і поцупити ваше майно.

Як не стати жертвою шахрайства?

 • Отримав паспорт? Зумій зберегти його!

  Щоб забезпечити документальне прикриття для різного роду махінацій, шахраї часто використовують загублені або викрадені паспорти громадян або ж їх ксерокопії. Для деяких злочинів шахраям досить одних тільки паспортних даних.

  Крім того, у протиправну діяльність з використанням паспортів обманом або хитрістю нерідко втягуються мало захищені категорії громадян: студентів, пенсіонерів, безробітних. Необдумані дії щодо реєстрації «на себе» реальних комерційних фірм або фірм-одноденок, банківських карт або розрахункових рахунків в інтересах сторонніх осіб часто стають порушенням закону.

  Якщо вас без особливих на те приводів запрошують стати співзасновником фірми, це сам по собі привід задуматися. Як правило, ваш майбутній «бізнес» - фірма-одноденка. Формально - це легальна комерційна організація, однак на практиці одноденка не веде справжнього бізнесу. Основна мета створення таких фірм - забезпечення прикриття забороненої діяльності: шахрайства, незаконна банківська діяльність, лжепідприємництва, легалізація грошових коштів, незаконне отримання кредиту, контрабанда, ухилення від сплати податків або отримання необґрунтованої податкової вигоди шляхом податкових махінацій. Відповідати за це доведеться і вам як засновнику одноденки.

  Як розпізнати і що зробити?

  При втраті паспорта, а також якщо до вас звертаються з проханням оформити на себе якусь організацію, необхідно звернутися із заявою до правоохоронних органів.

  Будьте уважними, коли надаєте паспорт для копіювання або сканування. Прослідкуйте, щоб вам віддали всі зроблені копії.

  Шахрайські дії з використанням паспорта часто маскують під працевлаштування: шукача вигідної вакансії просять на час залишити «роботодавцям» документи для оформлення в штат.

  Остерігайтеся шахраїв і аферистів, будьте пильними і нікому не віддавайте свій паспорт, навіть під самим вагомим приводом.

 • Як не стати жертвою телефонних шахраїв?

  Мобільні телефони не лише полегшили спілкування між абонентами, але і породили такий вид злочину, як телефонне шахрайство. Схема його проста, але вирішальними тут є фактори несподіванки та гра на емоціях потерпілого.

  Шахраї дзвонять вам на мобільний, як правило, увечері або вночі (номер набирають найчастіше наздогад). Якщо відповідає жінка, починається словесна атака. Питають, чи є син (чоловік, внук), якщо відповідь позитивна, то «голос» повідомляє, що він затриманий працівниками поліції або потрапив в яку-небудь біду (сюжет може бути найрізноманітніший).

  Якщо жінка починає нервувати, розпитувати подробиці, шахрай тріумфує - жертва «на гачку». Аферисти - хороші психологи, не дають людині вийти зі стресової ситуації, ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві і слухняно виконують поради «доброго» посередника. Інколи шахраї просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з'ясувати справжню картину. А інколи міняють голос і представляються родичами.

  Мета одна – виманити з вас гроші, які ви повинні, «рятуючи» родича, переказати на певний банківський розрахунок або перевести на названу шахраями сім-карту.

  Щоб не стати жертвою таких шахраїв, треба слідувати наступним правилам:

  1. Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів.
  2. У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім’я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження затриманого родича. Практично в 100 відсотках випадків такою інформацією злочинці не володіють і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.
  3. Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого передзвоніть в поліцію (телефон чергової частини «102») і перевірте інформацію, що є у вас.
  4. Спробуйте якнайскоріше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

  Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли незнайомі люди, представляючись поліцейськими, вимагають у вас гроші за вирішення яких-небудь питань, негайно дзвоніть у поліцію. Цим ви або убезпечите себе від шахраїв, або, якщо «вимагач» дійсно є працівником поліції, допоможете очистити наші лави від випадкових людей.

  Не забувайте: якщо ви намагаєтеся виручити своїх близьких за допомогою хабара, то самі стаєте винними у злочині, передбаченому ст. 369 КК України «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

 • Для автовласників на замітку..

  Щоб зменшити ризик й не стати жертвою злочинців, щоб ваш автомобіль не опинився в списку розшукуваних, поліція звертається до всіх власників транспортних засобів:

  • не залишайте транспорт без догляду навіть на короткий час;
  • залишайте автомобілі, по можливості, на охоронюваних стоянках або в гаражах;
  • обладнайте автомобілі як електронними, так і механічними пристроями проти викрадення;
  • при залишенні автомобіля навіть на охоронюваній стоянці або в гаражі необхідно задіяти всі протиугінні засоби;
  • не залишайте авто на тривале зберігання в гаражі, не обладнаному надійними замками, що запобігають зріз петель воріт;
  • не залишайте ключ від замка запалювання на СТО або у малознайомих осіб, що займаються приватним ремонтом автомобілів;
  • не залишайте в салоні автомобіля на видному місці коштовних речей, які можуть привернути увагу злочинців;
  • не залишайте документи в салоні, носіть їх із собою;
  • не саджайте в салон випадкових пасажирів;
  • не показуйте місця встановлення пристроїв проти викрадення й «секреток»;
  • якщо ваш автомобіль викрали, не гайте час на самостійний розшук, терміново дзвоніть в поліцію.

  І ще кілька практичних порад:

  Ставити автомобіль на стоянку треба в добре освітленому й, бажано, людному місці. Але, ідучи до пізнього вечора, постарайтеся спрогнозувати обстановку, що складеться до моменту вашого повернення. Нерідко, навіть дуже жвава, вулиця або провулок до ночі стає зовсім безлюдними. Підходячи пізно ввечері до машини, будьте подвійно пильними. Загляньте усередину, переконайтеся, що в салоні нікого немає, а поблизу немає підозрілих осіб і компаній. Буває, що злочинці «підловлюють» автовласників саме в той момент, коли вони сідають у машину.

  Аналогічних запобіжних заходів необхідно дотримуватись і тоді, коли пізнім вечором ви повертаєтесь в гараж. Втома й бажання швидше потрапити додому притуплюють пильність. На це часом і розраховують злочинці, чекаючи свою жертву поблизу гаража. Переконайтесь, що нічого підозрілого немає. Поставивши машину, не затримуйтеся в гаражі.

  Виробіть у собі звичку, виходячи з автомобіля навіть на кілька секунд, щоб протерти скло, дістати щось із багажника, обов'язково виймати ключі із замка запалювання, тим більше, коли в машині сидять сторонні люди.

  Також звичкою повинно стати закривання дверей на ключ, навіть коли відходиш від машини на кілька метрів.

  Якщо ж все-таки ваш автомобіль зник, негайно дзвоніть по телефону «102».

 • «Поворожу»… до останньої копійки

  Особливу обережність людям необхідно проявляти під час спілкування з вуличними ворожками і цілительками. Періодично поліцейські зведення фіксують факти шахрайських дій, коли спритні шахраї, шляхом навіювання, переконують громадян у необхідності віддати їм всі цінні речі та гроші. Не треба відгукуватися на їх звернення, прохання або питання, просто проходьте повз. Адже разом із «зняттям порчі», ви знімете з себе золоті прикраси, та ще й винесете з домівки всі заощадження.

  Зазвичай злочинці знаходять потенційних жертв на вулиці. Діють рішуче, впевнено та швидко. Підходять до людини і заводять розмову про те, що володіють надприродними здібностями, здатні вгледіти «наведену порчу», яку необхідно терміново зняти, щоб не настали непоправні наслідки. «Лікувальну» дію також надають на вулиці, оскільки вони не терплять зволікань. Відповідно і розплатитися з «цілителями» потрібно відразу. Оскільки у «врятованих» громадян при собі не виявляється потрібної суми грошей, люди поспішають віддати ювелірні вироби, а деякі взагалі ведуть до себе додому, де «оплачують» послуги, виносячи усе майно, що має матеріальну цінність. Ось тільки згодом людина починає розуміти, що відбулося насправді, і в яку шахрайську схему він був залучений.

  У подібних випадках не можна втрачати ані хвилини – потрібно негайно зателефонувати до поліції і, по можливості, описати прикмети зловмисників, вказати на місце, де вони «орудують». Практика розслідування даних фактів показує, найчастіше таким видом шахрайства промишляють приїжджі громадяни або як ще їх інакше називають «гастролери».

  Якщо ви бачите на вулицях міста громадян, які намагаються проводити дії, що нагадують вищезазначену шахрайську схему, не залишайтеся байдужими - повідомляйте про такі факти до органів внутрішніх справ. Якщо ж ви безпосередньо потрапили під вплив зловмисників - не впадайте в паніку, намагайтеся запам'ятати їх прикмети, щоб максимально точно дати опис працівникам поліції.

  Будьте пильними, дотримуйтеся деяких порад, які допоможуть убезпечити вас та ваших близьких від протиправних дій:

  • Не будьте надмірно довірливими і відвертими з незнайомими людьми. У жодному випадку не повідомляйте, що живете наодинці.
  • На вулиці, в транспорті, на вокзалі не вступайте в діалог з незнайомцями, особливо коли мова йде про зняття «порчі» тощо.
  • Не розповідайте нікому про свої накопичення та заощадження.
 • Соціальні працівники завжди готові допомогти

  Лідери шахрайських вигадок - «представники соцзабезів», які то дотації розносять, то гроші обмінюють за реформою, то ліки майже безкоштовно віддають. Після того, як вони йдуть, пенсіонерам тільки і залишається, що гірко нарікати на шахраїв, до рук яких «прилипли» кровні заощадження. Правда, пройдисвіти інколи залишають про себе на згадку сувенірні купюри, отримані в обмін на справжні. Тому якщо незнайомці, постукавши в двері, просять у вас попити води або переповити дитину, не відкривайте, вашого милосердя вони не оцінять, а збитків нанесуть.

  Ось кілька порад, як не стати жертвою цього виду шахрайства:

  • Будьте пильними, не впускайте в будинок незнайомих вам людей.
  • Не відволікайтеся з ними на пусті розмови, адже, управляючи вашою увагою, вони в цей час спустошують ваше житло.
  • Вимагайте надання посвідчення соціального співробітника і обов'язково перевірте їх дані у відділі кадрів названої організації по телефону.
  • Не зберігаєте великі суми грошей в досяжних місцях (шафах, тумбочках, під матрацами).
  • Не відкривайте двері незнайомим людям, ким би вони не представлялися: слюсарем, сантехніком, водопровідником, співробітником соціальної служби.

  Навіть якщо незнайомець ввічливий і називає вас по - батькові, обов'язково зателефонуйте у відповідну службу і поцікавтеся, чи працює там такий співробітник, дізнайтеся його посаду.

  У випадку ж надходженням вам яких-небудь вищеназваних пропозицій від «соціальних працівників», негайно повідомляйте в поліцію за номером «102».

  Черговий раз поліція звертається до літніх громадян із закликом ні в якому випадку не довіряти стороннім людям, не розповідати подробиці про свою родину й не відкривати двері незнайомцям. Для того, щоб уникнути зайвих неприємностей, матеріальних втрат, а також розладу здоров'я, необхідно запам'ятати прості правила обережності.

  Насамперед, рекомендується зробити для себе список всіх екстрених телефонів, вписати туди номери поліції, пенсійного фонду, газової, соціальної, медичної служби, а також телефон лікаря, дільничного інспектора, майстра ЖЕКу. Такий список краще зберігати на видному місці, тоді ви зможете швидко набрати потрібний номер і з'ясувати необхідну інформацію або звернутися за допомогою.

  Не зашкодить поспілкуватися із сусідами, щоб вони змогли прийти на допомогу у випадку появи незнайомців у під'їзді чи на порозі квартири.

  Якщо щось викликає сумнів, знайдіть спосіб порадитися із близькими людьми, не варто приймати не обдумані рішення. І нехай основним правилом вашого життя стане обережність!

  Велике прохання до молодого покоління – візьміть на себе частину турбот по забезпеченню безпеки літніх батьків, родичів. Частіше їм дзвонить, відвідуйте, будьте в курсі всіх їх справ. Укріпить вікна, двері, де вони живуть. Поясніть, як небезпечно пускати в будинок сторонніх. Навчіть їх вимагати у представників влади, що прийшли до вас, документи, номери робочих телефонів, за якими бажано відразу передзвонити і дізнатися про мету візиту. Таке скрупульозне ставлення до відвідувачів, швидше за все, відлякне шахраїв.

 • Якщо ваша банківська картка потрапила в «пастку»

  «Умільці» виготовляють пластикову накладну панель, яка виглядає як приймач картки банкомату, з вмонтованою в неї мікро-відеокамерою. Готову накладку вони фарбують в колір вибраного банкомату і встановлюють на нього.

  Через деякий час знімають пристосування. За допомогою комп'ютера зчитують зібрану на мікросхему інформацію про рахунок власника картки і переносять її на інший магнітний носій, створюючи таким чином дублікат або карту-клон. Завдяки запису з відеокамери отримують відповідний пін-код, після чого спокійно знімають з рахунків гроші.

  Якщо ви не хочете стати жертвою такого виду шахрайства, треба бути дуже уважними при знятті грошей з банкомату, уважно роздивитись, чи немає на ньому додаткових пристроїв, яких не було раніше, чи які відрізняються з загального виду банкомата. При можливості, краще користуватись банкоматом, який знаходиться в середині банківського відділення - навряд чи шахраї ризикнуть поставити на нього пристрій на очах у охоронців і співробітників банку.

 • А ви лікувалися у шахраїв?

  Де можна купувати ліки?

  На території України ліки можна продавати виключно в аптечних закладах (аптеках, аптечних пунктах, аптечних кіосках).

  Купувати ліки в Інтернеті вкрай небезпечно для здоров’я та життя! За даними наших європейських колег, 50% усіх ліків, що продаються через мережу Інтернет, є фальсифікованим. В Україні непоодинокі випадки, коли прийом куплених в Інтернеті ліків закінчувався госпіталізацією до реанімаційного відділення!

  Аптекам, що мають діючу ліцензію, дозволяється мати свої Інтернет-сайти. На них вони можуть публікувати асортимент своєї продукції та ціни на них.

  Як контролюється якість ліків в Україні?

  Варто зазначити, що Україна має систему контролю якості ліків. Держлікслужба України контролює якість лікарських препаратів на етапі виробництва, ввезення в Україну та під час продажу в аптечних закладах. Якщо виявляється, що лікарський засіб є неякісним, відповідний припис надсилається електронною поштою до усіх суб’єктів господарювання. Протягом 48 годин припис отримує особа, яка відповідає за якість лікарських засобів на підприємстві, оптовому складі або в аптеці. Відтак, вилучає неякісні лікарські препарати та відправляє на утилізацію.

  Як поскаржитися на якість ліків?

  Аби подати скаргу на якість лікарського засобу, достатньо написати листа на адресу однієї з територіальних інспекцій (адреси) або на адресу Держлікслужби України. У скарзі необхідно вказати:

  • овне ім’я, прізвище та по-батькові особи, яка скаржиться;
  • місце проживання громадянина;
  • назву суб’єкта господарювання, в якого придбано лікарський засіб;
  • надати зразок лікарського засобу або вказати повну назву лікарського засобу, номер серії лікарського засобу, виробника;
  • додати чек (або ксерокопію копію чеку) за сплату в аптеці, де придбано лікарський засіб;
  • чітко вказати сутність скарги;
  • скарга повинна бути підписана заявником чи заявниками із зазначенням дати.

  Чи лікують БАДи?

  В останні роки в арсеналі шахрайських «відмичок для вашого гаманця» з'явилася нова схема: продаж підроблених і не ліцензованих біологічно активних добавок (БАДів). У недобросовісній рекламі, що потрапляє навіть у телевізійні засоби масової інформації, БАДи позиціонуються як високо ефективні засоби для лікування практично всіх захворювань.

  Природно, будь-яка торгівля «панацеєю» - це банальний обман. До того ж БАДи, як правило, коштують чималих грошей, а попадаються на цю вудку зазвичай малозабезпечені громадяни, пенсіонери та інваліди. На відміну від ліків, БАДи не лікують, вони можуть справляти лише профілактичну дію. Отже, БАДи може приймати виключно здорова людина. Перевірити чи є придбаний засіб ліками або БАДом можна за відповідним реєстром чи уважно ознайомитись із листком-вкладишем, який додається до упаковки. На ньому має бути вказано чи є даний продукт лікарським засобом чи БАДом. Врешті-решт, запитати про це можна у провізора аптеки, який зобов’язаний надати вам точну інформацію. Лікарські засоби та бади не є взаємозамінними!

  Зазначимо, Держлікслужба України не контролює якість БАДів, тому не приймає скарги на якість БАДів. Якою б привабливою не здавалася реклама ліків, необхідно пам’ятати, що самолікування може мати згубні наслідки.

  І пам’ятайте: вчасне звернення до лікаря – є запорукою ефективного лікування та швидкого одужання!

  Як розпізнати і що зробити?

  Пізнати недобросовісних «лікарів» нескладно. Зазвичай БАДи поширюють нелегальні торговці, які видають себе за медпрацівників. Ці люди обходять квартири і навіть організації, нав'язуючи свої послуги щодо діагностики та лікування будь-яких хвороб. Запам'ятайте: справжніми ліками не торгують «з рук».

  БАДи також часто рекламуються за допомогою листівок, рекламних оголошень в газетах та інших засобах масової інформації, в Інтернеті. Зазвичай, в оголошенні вказується телефон, за яким можна замовити експрес-доставку, заплативши за неї шляхом грошового переказу.

  Щоб не стати жертвою шахраїв, при купівлі біологічно активних добавок слід дотримуватися простих правил: купуйте біологічно активну добавку тільки в аптеках, аптечних магазинах та кіосках, спеціалізованих магазинах із продажу дієтичних продуктів або спеціальних відділах магазинів; перед застосуванням БАДів обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

  Чи можна довіряти рекламі «медичних приладів», «диво-приладів»?

  На адресу Держлікслужби України постійно надходять скарги від споживачів на, нібито, «чудодійні прилади». Люди витрачають тисячі гривень на придбання таких «лікувальних приладів», які під час перевірки виявляються звичайними масажерами чи обігрівачами. Звертаємо увагу споживачів: справжні серйозні медичні прилади продаються не для власного вжитку, а для використання у медичних установах, що мають відповідну ліцензію! Єдині прилади, що можуть продаватися не для застосування у лікарні, а для використання у домашніх умовах – це термометри (для вимірювання температури тіла), тонометри (для вимірювання артеріального тиску), глюкометри (для вимірювання вмісту цукру в крові) та ще, зовсім, невеликий асортимент приладів. Перед купівлею будь-якого медичного приладу проконсультуйтесь зі своїм лікарем,оскільки, дуже часто медичні «диво-прилади» можуть продавати люди, які лише видають себе за медичних працівників, аби нажитися на хворобі та стражданні людей.

  Найкраще, що ми можемо вам порадити, це

  • не купуйте ліки в Інтернеті;
  • не купуйте ліки «з рук», в тому числі у людей, які можуть видавати себе за медичних працівників;
  • не займайтеся самолікуванням;
  • не купуйте БАДи замість ліків і навпаки;
  • якщо ви вирішили купити БАДи, проконсультуйтеся з лікарем.
 • Як не стати жертвою шахраїв, які пропонують дешеві продукти харчування та ін.

  Винахідливі шахраї ходять по дворах багатоповерхових будинків і пропонують людям, що сидять на лавках, придбати за відверто низькими цінами продукти харчування, наприклад, муку і цукор.

  В основному, жертвами злочинної діяльності таких шахраїв стають особи похилого віку. Злодії входять до них у довіру, завіряють в порядності своїх намірів. При укладенні усної угоди однією з необхідних умов є передача грошей відразу ж на місці. Товар обіцяють підвезти увечері на автомобілі.

  Довірливі пенсіонери дуже радіють таким пропозиціям і відразу ж віддають гроші. Коли ж настає час домовленості, люди виходять на вулицю і протягом кількох годин «виглядають» машину з товаром. Тільки після тривалого очікування вони розуміють, що стали жертвами обману.

  У даному випадку єдина порада: спочатку - товар (якість якого ви перевірите), а потім - гроші. При цій вимозі шахраї втратять до вас інтерес.

 • Контрафакт - небезпечний факт!

  Сумнівні, невідомо де і ким виготовлені, підозріло дешеві товари, що видають за продукцію відомих марок (як вітчизняних, так і іноземних), в поліцейській практиці називаються контрафактом.

  Іноді це підробки, виготовлені нелегально, іноді - контрабанда, ввезена з інших країн. Основна проблема з такими товарами не тільки в тому, що їх виробники та постачальники уникають оподаткування, а й в тому, що вони підривають економічну безпеку нашої держави. Багато з таких товарів просто небезпечні - адже ніякого контролю за їх якістю немає і бути не може! Контрафактні іграшки викликають у дітей алергію, контрафактні продукти можуть виявитися зіпсованими, а несертифікована електроніка може спалити ваш будинок, викликавши коротке замикання.

  Як розпізнати і що зробити?

  Ось деякі приводи насторожитися:

  • Зовнішній вигляд товару на вітрині викликає підозру, а ціна - реально низька для продукції даної марки.
  • Ви зустрічаєте у продажу цілу палету упаковок (наприклад, молока або прального порошку), на яких час виготовлення на маркуванні збігається до секунди. Це кустарна підробка: на справжньому конвеєрі такого бути не може.
  • Спиртні напої пропонуються до продажу в торговій точці, що не має ліцензії на торгівлю алкоголем.
  • CD або DVD містить цілу добірку програм або фільмів. На ліцензійному диску продукт може бути тільки один, поліграфія повинна бути якісною.

  Якщо у вас як у споживача виникла підозра на предмет легальності тієї чи іншої продукції, правильним буде звернутися з сигналом до правоохоронних органів.

 • Відпустка «за подвійний рахунок» або відпочинок без обману

  Кожен із нас з нетерпінням чекає на відпустку, скрупульозно заощаджуючи гроші упродовж року. Алібі економії залізне – щасливі дні закордонного відпочинку на морі з золотим берегом…Але, як кажуть, не все те золото, що блищить, і на сонячному небі з’являються хмари. А у нашому випадку – це звичайнісінькі шахраї. Тож, якщо ви бажаєте, аби ваша відпустка пройшла вдало, варто знати деякі «підводні каміння».

  Зникаюче агентство

  Схема шахрайства досить проста. Ближче до початку сезону відпусток відкривається якесь ТОВ «NNN». Воно активно розміщує рекламу, знімає офіс, обіцяє сервіс на вищому рівні та виконання будь-яких бажань клієнта. І все це за дивно низькою ціною. Дефіцитний тур в останній момент, проблеми з оформленням візи, вікна готелю прямо на море – всі ці та багато інших побажань клієнта фірма готова вже зараз виконати. Але тільки після передоплати. Правда, саме після цього казка і закінчується. З’являється безліч маленьких проблем, через які доводиться відкладати видачу вашої путівки та квитків. Але через якийсь час фірма (перестає навіть будь-що обіцяти) тихо зникає.

  Що робити?

  Якщо ви вирішили звернутися до турфірми для організації вашого відпочинку, обов’язково перевірте ліцензії, сертифікати та інші документи – не полінуйтеся! Пам’ятайте, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці!

  «Афери на місці прибуття»

  Але якщо ви все ж таки отримали путівку і прибули за місцем призначення, не поспішайте спокійно зітхати. Навіть тут на вас може чекати неприємний сюрприз. І чекати його можна де завгодно: у готелі, магазинах, на екскурсіях. Уявіть ситуацію: людина приїжджає до Туреччини, його зустрічає представник компанії та вже в автобусі оголошує, що він їде зовсім не в той готель, в який була куплена путівка (найчастіше проживання в ньому коштує в 2 рази дешевше). Буває й так, що компанія виявляється не винна в ситуації, що склалася. Тоді відбувається рівноцінна заміна.

  Але іноді можуть запропонувати, навпаки, більш дорогий готель. У цій ситуації важко що-небудь зробити, окрім як доплатити деяку суму і їхати туди. Марно відмовлятися заселятися або повертатися в аеропорт. Пізніше можна переселитися, але в іншому готелі не дадуть жодного підтвердження вашого в ньому перебування і відшкодовувати завдані вам незручності ніхто не стане.

  Що робити?

  Ви можете підстрахуватися: перед від’їздом зателефонуйте в готель, куди вас відправляє турфірма, і з’ясуйте, чи заброньовано там номер на ваше ім’я.

 • Ви стали жертвою інтернет-шахраїв?

  Кількість користувачів мережі Інтернет в Україні збільшується з кожним роком. Також збільшується кількість розрахунків між покупцями та продавцями за допомогою Інтернету. Відповідно зростає рівень шахрайства у всесвітній мережі.

  Щоб не поповнити ряди жертв Інтернет-шахраїв, треба дотримуватись простих правил:

  • Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок через мережу Інтернет, наприклад ПІН-код, паролі доступу до рахунків, термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, персональні дані тощо.
  • Для оплати товарів (послуг) через мережу Інтернет використовуйте окрему платіжну картку з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цього та не дає змоги здійснювати з її використанням операції в торговельній мережі та зняття готівки.
  • Необхідно використовувати сайти тільки відомих і перевірених Інтернет-магазинів.
  • Обов`язково переконайтесь у правильності зазначення адреси сайтів, до яких підключаєтесь і через які збираєтеся здійснювати оплату товарів, оскільки схожі адреси можуть використовуватися для здійснення незаконних дій або сумнівних операцій з використанням персональних даних платіжної картки.
  • Здійснювати оплату товарів, придбаних через мережу Інтернет, тільки зі свого комп`ютера з метою збереження конфіденційності персональних даних та інформації про картковий рахунок. Якщо оплата товару здійснюється через чужий комп`ютер, після завершення всіх розрахунків переконайтеся, що персональні дані та інша інформація не збереглися (знову відкривши сторінку продавця, на якій здійснювалась оплата товару).
  • Слід встановити на свій комп`ютер антивірусне програмне забезпечення і регулярно здійснювати його оновлення та оновлення інших програмних продуктів (операційної системи, прикладних програм). Це захистить вас від проникнення неліцензійного програмного забезпечення (вірусів).

   У такому випадку Вам необхідно:

   Пам’ятайте: важливим є збереження історії спілкування із правопорушником та самого факту переказу грошей.

  • негайно звернутися до поліції із письмовою заявою;

  • звернутися із повідомленням про вчинення злочину до адміністрації чи служби безпеки торгівельного майданчика мережі Інтернет, де було вчинено шахрайство, та попросити, аби вони зафіксували усі електронні сліди скоєного. У подальшому це може бути використано в якості доказів.

 • Як уникнути шахрайства при працевлаштуванні

  Якщо вам запропонують великі гроші або пообіцяють швидку кар'єру, не вимагаючи при цьому ні диплому про освіту, ні будь-якого досвіду, насторожіться. Пропонуємо вам декілька простих порад, аби не потрапити у халепу при працевлаштуванні. Головна з них – оцінювати все реально і не розраховувати на легкі гроші.

  Порада: при пошуку роботи обов'язково проаналізуйте середній рівень оплати праці.

  Адекватний і відповідальний працедавець запропонує вам средньоринкову компенсацію (плюс-мінус 20%). «Золоті гори» обіцяють не чисті на руку роботодавці.

  Ні за що не платіть!

  У деяких фірмах претендентам на посаду повідомляють, що для отримання бажаної посади їм необхідно заплатити "енну" суму. Наприклад, за курс навчання, за підписання договору, літератури або за оформлення міфічної дисконтної картки і т.д.

  Порада: дотримуйтеся принципу - за роботу повинні платити вам, а не ви.

  Ніяких усних обіцянок - тільки договір!

  Ваші відносини з організацією слід оформити документально. Вимагайте, щоб з вами уклали трудовий договір. У документах мають бути чітко прописані усі умови роботи і обов'язки сторін, у тому числі розмір і порядок нарахування зарплати та інші виплати. Усні обіцянки ні до чого не зобов'язують. Зокрема, уважно читайте трудовий договір, адже надання фірмою-роботодавцем консультативних послуг не зобов’язує вас працевлаштовувати.

  Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, щоб не бути обдуреним. Ні для кого не таємниця, що в деяких фірмах частина зарплати не фігурує у бухгалтерському обліку, а виплачується співробітникам "у конвертах". Наприклад, офіційно співробітник отримує 1000 грн., а раз на місяць начальник видає йому особисто в руки конверт із певною сумою грошей. Цей механізм зручний фірмі, яка таким чином заощаджує на податках. Але для працівника це може стати пасткою: у будь-який момент адміністрація фірми має право затримати виплату грошей на невизначений термін або взагалі відмовитися видавати "конверт". У результаті працівникові доведеться задовольнитися невеликою офіційною заробітною платнею. Отже, погоджуючись на "сірі" і "чорні" схеми оплати праці, ви завжди ризикуєте.

  І ще: будьте обережними з посередницькими послугами на ринку працевлаштування. Саме посередницька діяльність у знаходженні роботи все частіше обертається для свідомих громадян звичайним шахрайством. Особи, які називають та видають себе за посередників у пошуку роботи, беруть гроші із довірливих громадян, обіцяють працевлаштування, а потім зникають. І довести вину останніх дуже важко. Адже ніякого юридичного чи законодавчого підтвердження даним злодіянням немає.

  Пам’ятайте: стати жертвою шахраїв легко! Будьте пильні, перевіряйте надану Вам інформацію.

 • Як обманюють при купівлі квартири, нерухомості?

  Фантазія професійних ошуканців невичерпна: використовуються підставні особи, підкуповуються нотаріуси, складаються спеціальні договори на користь аферистів… Шахраї заради угоди можуть змінити номери квартир на поверсі, назву вулиці на будинку. Способи обману постійно вдосконалюються. Що придумають наступного разу винахідливі шахраї, часто важко передбачити. Спробуємо описати найбільш поширені випадки обманних технологій та засоби вашого захисту від шахраїв на ринку нерухомості.

  І так – схема шахрайства «заробіток на авансах».

  Розпочинається все з того, що ви знайшли за спокусливою ціною привабливий об’єкт нерухомості. При узгодженні ціни вам зазвичай ще її зменшують. З’явившись у попередньо погоджений час, ви знайомитесь із власником квартири, який, безумовно, викликає враження чесної, порядної людини. На ваше прохання пред’явити документи на майно, власник, скоріш за все, надасть ксерокопії документів. На ваше запитання: «А де ж оригінали?», буде відповідь, що вони знаходяться у відповідній службі по реєстрації майна для отримання витягів та інших документів, необхідних для укладення договору купівлі-продажу. Вас заспокоять, що все гаразд і що це така процедура. Потім вам запропонують укласти договір про наміри (або попередній договір) та передати завдаток, як підтвердження того, що ви справді маєте намір купити це майно. На запитання: «Яким має бути розмір завдатку?», вам дадуть відповідь, що чим більше, тим краще, адже майно, яке ви маєте намір придбати, користується попитом і якщо знайдеться покупець, який заплатить більше, то вони, швидше за все, продадуть це майно йому.

  Передаючи узгоджений розмір завдатку, ви, зазвичай, берете когось із собою, щоб ця особа була свідком. Передавши кошти, ви підписуєте договір про наміри покупки нерухомості. Термін продажу встановлюється приблизно один місяць.

  З’явившись у зазначений час до заздалегідь вказаного продавцем майна нотаріуса (зверніть на це увагу: «до заздалегідь вказаного» продавцем, а не вами), ви переглядаєте правовстановлюючі документи на майно і знаходите в них деякі відмінності відносно того майна, що було вказане у договорі про наміри. Наприклад, ви мали намір придбати 3-ох кімнатну квартиру, а тут ви бачите 2-ох кімнатну; в договорі про наміри вказана одна адреса, а тут ви бачите іншу; власник за договором про наміри один, а у правовстановлюючих документах вже зовсім інший. На запитання, що виникають, вам дають наступну відповідь. Наприклад, державний реєстратор вказав, що це 2-ох кімнатна квартира, у зв’язку з тим, що в квартирі немає перегородки між кімнатою та кухнею, адреса в договорі про наміри була записана помилково, власник є братом, який захворів, тому не може з’явитись, і при всьому цьому наголошують, що ви ж бачили фактично цю квартиру. Зазвичай покупець відмовляється із зрозумілих причин придбати вказану квартиру та вимагає повернути завдаток.

  Але тут виникають проблеми. Вам вказують, що це ви винні в тому, що договір купівлі-продажу не був укладений, так як не бажаєте купувати запропоновану квартиру. Як наслідок, ви порушили договір про наміри, і ніхто вам нічого не буде повертати. Ви звертаєтесь до суду. В суді вам пояснюють, що договором про наміри не можна підтвердити фактично переданий аванс, а показання свідка не є доказом у зв’язку з тим, що він не міг бачити скільки коштів ви передали. З іншої сторони знаходяться свідки, які підтверджують, що ви нічого не передавали і самі відмовились від придбання вказаного майна. Зазвичай, поки проходить судовий процес, виявляється що власник не є власником майна (квартири), а майно (квартира) за адресою, вказаною у договорі про наміри, взагалі не існує.

  Так, за один-чотири місяці лише на одному лже-майні на авансових внесках за «договором про наміри» можуть заробляти від 10 до 150 тис дол. США, і при цьому «виходити сухими з води». Дану схему можуть редагувати, переставляти персонажів та більш ускладнювати.

  Тепер подумаємо як можна вберегти себе від вищевказаного прикрого випадку. Так, перш за все, пам’ятайте:

  1. Привабливе майно за привабливою ціною дуже рідко з’являється на ринку нерухомості.
  2. Для перевірки документів вимагайте лише оригінали правовстановлюючих документів.
  3. Перегляньте паспорт власника, дізнайтесь точну адресу майна і чи взагалі воно знаходиться за цією адресою, спробуйте дізнатися більше про агентство нерухомості (якщо таке присутнє в угоді), як довго воно знаходиться на даному ринку, які об’єкти за його сприяння були відчужені, навіть можете попросити документи, що підтверджують існування такого агентства взагалі (наприклад, витяг про державну реєстрацію відповідного агентства нерухомості).
  4. При укладенні договорів про наміри чітко перечитайте текст договору, зверніть увагу на власника майна, адресу майна, відповідальність за даним договором, строки укладення договору,
  5. Для вибору нотаріуса під час укладення договору купівлі-продажу краще запропонуйте свого, якому довіряєте.
  6. Під час передачі авансу візьміть із собою двох-трьох свідків. Кошти перераховуйте виключно на р/р (розрахунковий рахунок) з попередньою перевіркою реквізитів та не забудьте зберегти квитанцію, або ж передавайте власнику майна. Попросіть, щоб він написав вам розписку про отримання ним завдатку (авансу).
  7. Зазвичай, за таких умов власник починає нервуватись і говорити, що так недовіряти не можна, що ви переймаєтесь і дуже скурпульозні. Не звертайте на це увагу і робіть все, щоб максимально вберегти себе.
  8. Коли підходить час для укладення договору купівлі-продажу, знову перевірте всі правовстановлюючі документи на майно. Ретельно перечитайте чи співпадає зазначена в них інформація з тією, що міститься в договорі про наміри.
  9. Перевірте також паспорти, запитайте в нотаріуса чи із документами все гаразд, чи майно не знаходиться, наприклад, в кредиті, під заставою чи арештом, чи у власника немає інших осіб (третіх осіб), які б претендували на це майно.

  Якщо все гаразд, підписуйте договір купівлі-продажу майна (квартири, будинку) і передавайте кошти лише в присутності нотаріуса та свідків.

  Інші поради покупцям нерухомості:

  1. Вказуйте у договорі купівлі-продажу реальну вартість квартири. У цьому зацікавлений не тільки продавець квартири, але і її покупець. Адже якщо продавець квартири вже після її продажу за якихось причин передумає і вирішить анулювати угоду (на що він, до речі кажучи, має повне право), суд піде йому назустріч. Квартира повертається її колишньому власникові, а власник виплачує покупцеві тільки ту суму, що вказана в договорі.
  2. Будьте уважні при покупці квартири, що продається «терміново за низькою ціною». Шахраї роблять копії з документів на квартиру, яка може дійсно належати одному з шахраїв, і протягом короткого часу укладають кілька угод купівлі-продажу, а отримавши гроші, зникають. Господарем квартири в такому разі стане той покупець, який першим зареєструє її в державного реєстратора.
  3. Уважно перевіряйте документи на нерухомість: нерідкі випадки, коли продають орендовану квартиру за підробленими документами.
  4. Щоб обчислити шахрая, необхідно перевірити у продавця/покупця квартири справжність документів, що засвідчують його особу, в психоневрологічному і наркологічному диспансері за місцем проживання перевірити чи не знаходиться він на обліку. Це складно, але операції, укладені недієздатним продавцем, вважаються недійсними.
  5. В органах опіки та піклування обов'язково перевірте наявність або відсутність рішення судових органів про визнання власника квартири недієздатним. У цих же органах необхідно дізнатися, чи є дозвіл на проведення операції з нерухомістю
  6. Дуже важливо з'ясувати сімейне становище продавця квартири і можливу наявність прав на нерухомість чоловіка/дружини і дітей. Якщо з продавцем проживають неповнолітні, вимагайте у нього рішення комісії по опіці. А від чоловіка - дозволи на придбання або відчуження нерухомості.
  7. Якщо продавець квартири діє за дорученням, необхідно перевірити його достовірність, а ще краще зустрітися зі справжнім власником і упевнитися, що він дійсно збирається продавати квартиру.

  Знайте, що довіреність припиняє свою дію в наступних, важливих для покупця випадках:

  • закінчення строку довіреності (перевіряйте дати);
  • скасування довіреності особою, яка її видала;
  • у випадку смерті власника квартири, яка видала довіреність;
  • визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
  • визнання недієздатним громадянина, якому видано довіреність, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.

  Зокрема, необхідно перевірити квартиру в органі державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним. Перевірка нерухомості в державній установі по реєстрації майна необхідна, щоб отримати відомості про всю історію квартири: про попередніх власників та про попередні угоди.

  Ось деякі тонкощі:

  • якщо з квартирою колись був проведений обмін, необхідно переконатися, що всі особи, які були в обміні зацікавлені, повністю ним задоволені;
  • якщо квартира продається спадкоємцем, звертайте увагу на термін вступу власника квартири в права спадщини (сумнівна юридична чистота квартири, якщо термін більше шести місяців), родинні зв'язки спадкоємця (чим далі спорідненість, тим вище ризик);
  • вас також повинна насторожити насильницька смерть колишнього власника квартири;
  • необхідно з'ясувати кількість прописаних в квартирі людей;
  • чи не порушуються права громадян, які раніше жили в цій квартирі і виписалися з неї;
  • чи прописані вони за новим місцем проживання.

  Що стосується фінансового аспекту перевірки квартири, то необхідно з'ясувати, чи є заборгованість по оплаті телефону, чи сплачені рахунки за комунальні послуги і т.п.

  Ще один нюанс: якщо продавець заявить на суді, що грошей у нього немає (пропив, втратив, вкрали і т.д.), він буде повертати їх частинами, не більше 30% від місячної зарплати (офіційної, з якої сплачуються податки). Нескладно підрахувати, що при середній офіційній зарплаті терміни повернення грошей можуть відсуватися до нескінченності.

  Поради продавцям нерухомості:

  Звичайно, це не всі перевірки, які ви повинні зробити. Якщо ви прийняли рішення діяти самостійно, значить, доведеться робити роботу агентства нерухомості самому. Але виявити шахраїв ви зможете досить швидко, якщо будете уважними і перевірите хоча б частину необхідних відомостей. На жаль, навіть самий ретельний підхід до справи не зможе гарантувати вам відсутність проблем у майбутньому, пов'язаних із недосконалістю законодавства, з неправильно проведеною приватизацією, обмеженням прав тих громадян, про існування яких може не знати навіть сам продавець квартири.

  1. Будьте уважні, отримуючи гроші готівкою: замість справжніх купюр вам можуть підсунути «ляльку» з газетного паперу. Звичайно, обдурити таким чином досить важко. Але не забувайте, що аферисти - чудові психологи, іноді і в голову не може прийти, що така усміхнена, ввічлива людина переслідує підступні цілі.
  2. Укладаючи угоду, вказуйте в договорі реальну вартість квартири, за яку ви отримуєте гроші. Часто трапляється, коли шахраї-покупці переконують продавця квартири вказати в договорі суму менше реально заплаченої: нібито не має сенсу платити «зайві» гроші у вигляді податків.
  3. Отримавши завдаток за квартиру, не можна розслаблятися, навіть якщо обидва примірника договору залишаються у продавця. Аферисти знаходять найрізноманітніші способи обману: наприклад, заплативши частину грошей, виїжджають за рештою суми. Самі приїжджають до нотаріуса, який укладає договір, і просять у нього копію договору: свій екземпляр вони нібито втратили. Довірливий або підкуплений нотаріус може піти назустріч, видати копію, а шахраї швидко зареєструють операцію і продадуть квартиру.

  Щоб уникнути відповідних казусів у вашому житті, найкраще укладати вказані правочини у присутності досвідченого представника агентства нерухомості, яке не перший день працює на ринку нерухомості та цінує свою репутацію серед клієнтів

 • Фінансові піраміди XXI століття

  Фінансові піраміди, користуючись стандартною схемою, обдурили більше мільйона довірливих громадян. На жаль, вони продовжують існувати й нині. Шахраї шукають нові форми обману, при цьому намагаються не рекламувати свою діяльність.

  «Пропонуємо заробити»

  Зазвичай все виглядає таким чином: приємні молоді люди роздають листівки із запрошенням на високооплачувану роботу. Пропозиція дуже приваблива. У зазначений день і час у великому залі якого-небудь клубу або установи збираються сотні людей, які бажають отримати високооплачувану роботу. Співробітники фірми повідомляють, що їхня компанія займається мережевим маркетингом (називають його при цьому прогресивним видом бізнесу, широко поширеним у світі).

  Про мережевий маркетинг багато присутніх зазвичай не мають жодного уявлення. На них обрушується шквал інформації: про величезні заробітки, про котеджі, побудовані співробітниками, про придбані яхти і т. д. Приголомшливі перспективи зачаровують. Для здійснення казки треба всього лише внести до бізнесу фірми кілька сотень доларів і привести з собою ще трьох клієнтів, які теж принесуть таку суму. Тільки після цього гроші потечуть у вашу кишеню. Комусь може пощастить і він, дійсно, отримає якийсь дохід. Але більшість клієнтів залишаться ні з чим.

  «Елітний клуб»

  Цей вид шахрайства полягає у створенні якихось елітних закритих клубів з метою отримання високого прибутку їх членами, які обов’язково повинні мати респектабельний вигляд і платити високі внески за право вступу та відвідування клубу. Клуби надзвичайно прискіпливо вибирають майбутніх членів. До уваги береться фінансовий стан, сугестивність та готовність вірити бездоказовим заявам. При цьому члени клубу офіційно не купують жодних акцій або облігацій, а оформляють внески як дарування певної суми однієї приватної особи – іншій.

  «Духовне просвітництво»

  Цей різновид представляє собою поділ фінансової піраміди на кілька спеціалізованих підрозділів, більшість з яких зовні займається законною діяльністю і є офіційно визнаним джерелом отримання прибутку. Важливою відмінною рисою системи є її релігійна спрямованість. Керівники «філій» і найбільш відповідальні посадові особи в них призначалися тільки з найближчих учнів гуру-засновника, що офіційно займається лише духовним просвітництвом. Але фінансова основа системи – звичайна піраміда з виплат премій осіб, які раніше вступили, за рахунок внесків новоприбулих.

  «Купи-продай»

  Це третя форма маскування фінансової піраміди сьогодні має найбільше поширення і мінімально вразлива в юридичному відношенні. Вона полягає в продажу якихось послуг, які ніколи не будуть надані. У світі близько 4 тисяч тільки великих компаній, які торгують за принципом «з рук в руки». Оборот їх перевищує 300 мільярдів доларів.

  Як розпізнати і що зробити?

  Існує ряд ознак, за якими не складно визначити фінансову піраміду:

  • у рекламі піраміди гарантується величезна, неправдоподібна прибутковість;
  • у рекламі створюється ореол дуже професійної фінансової організації, принципів роботи якої простому громадянину все одно не зрозуміти - потрібно просто довіряти творцям;
  • організатори фірми-піраміди займаються, в основному, просуванням бренду, дбають про популярність серед населення, про реальні ж проекти нічого не повідомляється;
  • «верхівка» піраміди, як правило, анонімна (хоча бувають і винятки, за яких у піраміди є «перша особа», яка закликає довіряти особисто їй);
  • до участі достатньо мінімальної суми вкладення - таким чином компанія може охвачувати максимальну аудиторію і при розвалі люди легко змиряться з втратою.

  Те ж саме можна сказати і про банки, що залучають вклади населення під несподівано високі відсотки. Як правило, це є ознакою підготовлюваного банкрутства і означає, що керівництво банку намагається вирішити особисті фінансові проблеми напередодні банкрутства за рахунок вкладників.

 • Викорінюємо хабарництво!

  Це негативне явище впливає на всі сфери суспільного життя, політику, економіку, право, міжнародні відносини, гальмує всі позитивні надбання демократії в Україні. Боротьба з хабарництвом є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України) – один із найнебезпечніших посадових злочинів.

  Що ж робити, якщо у вас вимагають хабар?

  1. Поводити себе вкрай обережно, ввічливо, без підлещування, не допускаючи необачних висловлювань, які могли б вимагачем трактуватися або як готовність, або як категорична відмова дати хабар або здійснити підкуп.
  2. Уважно вислухати і точно запам’ятати поставлені вам умови (розміри сум, найменування товарів та характер послуг, терміни і способи передачі хабара, форма комерційного підкупу, послідовність вирішення питань).
  3. Постаратися перенести питання про місце і час передачі хабара до наступної бесіди або, якщо це неможливо, запропонувати добре знайоме вам місце для наступної зустрічі.
  4. Поцікавитися у співрозмовника про гарантії вирішення питання у разі давання хабара або вчинення підкупу.
  5. Не брати ініціативу у розмові на себе, більше «працюйте на прийом», дозволяйте потенційному отримувачеві хабара «виговоритися», повідомити вам якомога більше інформації.

  Щоб присікти діяльність хабарника, необхідно звернутися з усним або письмовим повідомленням про готування до злочину до поліції за місцем проживання або підготувати заяву до прокуратури.

  При зверненні громадянину необхідно викласти суть проблеми й розповісти, яким чином на нього намагаються впливати. Тут стануть у нагоді всі ті подробиці, які громадянин запам'ятав в кабінеті вимагача. У бесіді з правоохоронцями громадянин буде проінструктований про те, що йому робити далі, аби вивести злочинця на чисту воду.

  Пам'ятайте: правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні широкий спектр можливостей у боротьбі з хабарництвом, але без звернень та активної допомоги громадян, ця боротьба значно сповільнюється!

 • Як не стати жертвою ДТП?

  Щоб не стати жертвою ДТП, треба дотримуватись правил дорожнього руху. Кількість пішоходів значно більше, ніж кількість водіїв. Відповідно, і порушують ПДР частіше пішоходи.

  Найпоширеніші порушення правил - це перехід дороги у невстановленому місці, раптовий вихід на дорогу перед автомобілем, що близько рухається, перехід дороги на заборонний сигнал світлофора. Значна кількість ДТП, в яких загинули пішоходи, були здійснені через те, що пішоходи раптово вибігали на дорогу перед транспортом, що близько рухається, знаходилися на проїжджій частині в темний час доби, рухалися по неосвітленій дорозі в попутному напрямку (це в основному заміські дороги).

  Не особливо піклуються про свою безпеку і ті пішоходи, які люблять слухати музику через навушники або розмовляти по мобільному телефону при переході дороги.

  Пішоходи з музичними пристроями у вухах свідомо позбавляють себе можливості вчасно побачити чи почути шум машини, що наближається.

  Аналіз аварійності свідчить - дорожньо-транспортні пригоди мають тенденцію до збільшення під час дощу і сильного вітру, так як відкриті парасольки, щільні головні убори, капюшони також різко обмежують видимість, а опади та пориви вітру змушують людину різко нахиляти голову, що теж впливає на зменшення оглядовості дороги.

  Поліція наполегливо рекомендує батькам проводити додаткові бесіди з дітьми про правила поведінки на дорозі в осінній період, розповідати про особливості руху транспорту і пішоходів у негоду.

  Світловідбиваючі елементи на ранцях, спортивних сумках, взутті, одязі і головних уборах також зроблять фігурку дитини набагато помітніше, змусять водіїв знизити швидкість, звернути на себе увагу додатковим сигналом і попередити дорожньо-транспортну пригоду.

  Запам'ятайте! Дорога «любить» помітних пішоходів і в цьому обов'язково допоможуть навіть невеликі фрагменти світловідбивання.

  Статистика свідчить, що дуже важко запобігти аварійно-небезпечній ситуації, коли в темряві діти, особливо підлітки, рухаються дорожнім полотном, займаючи всю проїжджу частину від узбіччя до узбіччя.

  При наближенні автомобіля діти, як правило, не здатні прийняти правильного рішення і починають метушитися по дорозі, що внаслідок і призводить до дорожньо-транспортної пригоди.

  Поліція рекомендує всім учасникам руху бути вкрай уважними на дорозі - цього вимагає зміна пори року.

  Причини скоєння ДТП за участі пішоходів:

  1. Порушення правил дорожнього руху безпосередньо пішоходами - перехід дороги в непередбаченому для цього місці (поза пішохідних переходів), перехід дороги на заборонний сигнал світлофора, раптовий вихід на проїжджу частину дороги перед автомобілем, який близько їде, ходьба пішоходів по узбіччях доріг, трасах (без елементів світлоповертання, коли пішохода в темний час доби практично не видно).
  2. Порушення правил дорожнього руху водіями - перевищення швидкості руху, що є одним із основних порушень. Часто водії не пропускають пішоходів на пішохідних переходах та відволікаються під час управління автотранспортом.

  З метою профілактики аварійності за участі пішоходів Поліція нагадує:

  • пішоходи повинні рухатися по тротуарах;
  • якщо немає тротуарів, рухатися можна по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому потрібно бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху;
  • переходити проїзну частину необхідно тільки на пішохідному переході;
  • при переході проїзної частини з дітьми дорослий повинен міцно тримати дитину за руку;
  • перед виходом на проїзну частину із-за стоячих на узбіччі транспортних засобів пішоходи повинні переконатися у відсутності транспорту, що наближається;
  • у темний час доби і в умовах недостатньої видимості при русі по проїзній частині або узбіччі Поліція рекомендує пішоходам використовувати одяг світлих відтінків, а також зі світлоповертаючими елементами для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху.

  Пішоходам забороняється:

  • виходити на проїжджу частину, не переконавшись у безпеці;
  • раптово виходити чи вибігати на проїжджу частину, в тому числі і на пішохідний перехід;
  • залишати дітей дошкільного віку без нагляду;
  • переходити проїзну частину у невстановлених місцях;
  • рухатися по автомагістралі або дорозі для автомобілів.